News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Svenska Rovdjursföreningen inbjöd till medlemsutflykt

Örebroregionen av Svenska Rovdjursföreningen inbjöd till medlemsutflykt.

2015-08-19
Tjugoen personer mötte upp vid Hjulsjö Kyrka söndag em. den 16 aug. Vi åkte i samlad karavan till naturreservatet Kindlahöjden.

IMG_4577_r650px-1

Vårt mål var utkikstornet i norra delen av reservatet. Syftet var att föreningen ville informera om de rovdjur som finns inom vårt närområde. Nämligen björn, varg, järv och lo.

IMG_4579_650px-1

Vad är då Svenska Rovdjursföreningen. Som intresserad av vår natur, dess mångfald och välmående knappar jag in Svenska Rovdjursföreningen på datorn och citerar några korta utsnitt.

”Svenska Rovdjursföreningen arbetar för rovdjurens rätt att leva i livskraftiga stammar i naturen. Vi vill öka förståelsen för rovdjuren och göra det lättare för människor och rovdjur att leva sida vid sida.”

”Rovdjuren har stor betydelse för den biologiska mångfalden och för ekosystemen de ingår i – mycket större än vad forskarna tidigare ansett”.

”Svenska Rovdjursföreningen är bl.a. remissinstans för regeringen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna i frågor som rör rovdjur”.

IMG_4575_650px-1

Efter en dryg kilometer, ja dryg för det bar bara uppför, nådde vi utkikstornet på Kindlahöjden. De som representerade rovdjursföreningen var länets regionsansvarige Ylva Lindberg, viltspåraren Helena Backius samt Jan Bergstam som är regionansvarig i Värmland tillika styrelseledamot i rovdjursföreningen.

IMG_4581_650px-1

Speciellt inbjuden var vår landshövding Maria Larsson som kom i sällskap med länsstyrelsens rovdjurshandläggare David Höök.

IMG_4586_650px-1

Väl på plats äntrade vi i mindre grupper det höga trätornet med milsvid utsikt åt alla håll denna klara eftermiddag.

IMG_4597_650px-1

I våra kikare såg vi exempelvis Skärets gamla såganläggning i bortänden av sjön Ljusnarn där det just pågick operaföreställningen La Traviata. Den ljusa gruvlaven vid Ställbergs gruva framträdde tydligt.

IMG_4595-650px-1

Helena Backius berättade om de sex vargrevir som finns inom vårt ”närområde”. Hon visade stor kännedom om enskilda vargars liv och öden vilket framkommit genom DNA-analyser av avföring och från förolyckade och skjutna djur.

IMG_4605_650px-1

Vid vindskyddet nedanför tornet grillades det smakfull korv som föreningen bjöd på.

IMG_4614_650px-1

Ylva Lindberg och Helena Backius berättade om de rovdjur som finns i vår trakt.

IMG_4618_650px-1

Järven påträffas ibland sporadiskt. Björn är konstaterad övervintrande. Lo är mera allmän. Vargen har, som Helena berättade uppe i tornet, sex revir i vårt närområde. Sett från norr, Gåsborn, Kindla, Kloten, Rombohöjden, Aspafallet och Loka. Ett vargrevir är inget statiskt område med fasta gränser utan kan variera och kan gå in i varandra. Vidare är flera av reviren gränsöverskridande till grannlänen Värmland, Västmanland och Dalarna.

IMG_4623_650px-1

Vi fick också en enkel översikt angående Svenska Rovdjursföreningens organisation och ekonomi. Vi delgavs även program för kommande medlemsmöten.

IMG_4626_650px-1

Efter en givande och informativ eftermiddag med påbättrade kunskap om våra fyra stora rovdjur, lämnar jag naturvårdsområdet Kindlahöjden för denna gång.

Text och foto: Bengt Lundell.

2 kommentarer till Svenska Rovdjursföreningen inbjöd till medlemsutflykt

  • Vilken grej! Föredömlig information om rovdjuren i länet! Skulle vara fint om sådant kunde ske överallt i landet!

  • Frida Sandberg

    Tack Bengt, som alltid ett fint referat och mycket vackra bilder. Jag har varit på Kindlahöjden flera gånger. Men det var länge sedan och det fanns inget utsiktstorn vid den tiden