News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ställdalens Naturstudieklubb till Asköviken

Med Ställdalens Naturstudieklubb på utflykt till Asköviken

2015-04-28
Första stoppet på resan var vid Gniens naturreservat intill Ramnäs kyrka

DSC_0055_650px-1

På en flera hundra meter lång spång gick vi genom en urskog ut till fågeltornet.

DSC_0056_650px-1

Kolbäcksån vidgar sig här till en sjö. Tidig vår rastar sångsvanar och gäss på strandängarna.
Vi såg bland annat brunänder, grå och sädgäss, tranor, krickor.
Efter lunch i Surahammar fortsatte resan på vindlande vägar till Asköviken, vid Mälaren.

DSC_0058_650px-1

När det småskaliga jordbruket upphörde och betande djur försvann växte hagmarker, slåtter och strandängar och ädellövskogar igen. Genom olika projekt, med stöd av bland annat EU medel, har ett omfattande restaureringsarbete genomförts på sådana marker runt Mälaren. Arköviken är ett av 40 sådana områden.
Innan promenaden mot fågeltornet fick vi se och höra hur två korpar jagade en havsörn.
Vandringsleden gick genom en hage med stora gamla enar.
Här i skogskanten återupplivade vi minnen från barndomen, då vi lekte med granens ej ännu utslagna hanblommor.

IMG_0377_650px-1

Genom ädellövskog med blommande violer och gullvivor

DSC_0069_650px-1

IMG_0380_650px-1

kom vi ut mot strandängarna och i luften genljöd av skrattmåsarnas skriande.
Uppe i fågeltornet hade vi ett fantastiskt skådespel framför oss. I bakgrunden skymtade Tidö slott.

IMG_0392_650px-1

Skäggdoppingarna uppvaktade varandra. Skedänder och gräsänder simmade omkring. Skrattmåsarna jagade bruna kärrhökar. Små flockar av gäss var i luften hela tiden. Lugnt och stilla i strandkanten stod några gråhägrar. Rördrommen hördes, någon såg den också.
Alla deltagarna var engagerade, med kikare och kameror i högsta hugg!

IMG_0370_650px-1

På återvägen kom vi nära ett träd med mistel i. Det fanns många stora träd fulla med ”mistel bollar” här i området.

DSC_0074_650px-1

Försommaren var kommen här, björkarna var ljusgröna, lön och slån blommade.

IMG_0396_650px-1

DSC_0084_650px-1

Nöjda med dagen drog vi oss mot bilarna.

IMG_0401_650px-1

Text Märta Dahlberg
Foto Märta Dahlberg och Bengt Lundell

1 kommentar till Ställdalens Naturstudieklubb till Asköviken