News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

SPF:s årsmöte blev en solskenshistoria

SPF:s årsmöte blev en solskenshistoria

2019-02-14
SPF i Ljusnarsberg har haft årsmöte.

28 medlemmar samlades på Bångbro Herrgård.
Med i kallelsen låg ett brev som stämde till eftertanke. SPF har haft vakans på både ordförande- och kassörsposterna under 2018. Som t.f. kassör har Uno Svensson fungerat. Föreningen har därmed inte kunnat ha någon större verksamhet under året.

Thomas Abrahamsson hälsade medlemmarna välkomna. Han förklarade det allvarliga i situationen. En förening kan inte fungera utan styrelse. Styrelsen har pratat med eventuella kandidater till ordförande och styrelsemedlemmar men inte kunnat få någon att ställa upp.
Thomas öppnade årsmötet. Han utlyste en tyst minut för medlemmar som avlidit under 2018.

Dagordningen godkändes. Till ordförande för möte valdes Bengt Birging och till sekreterare Thomas Abrahamsson.

Uno Svensson redogjorde för ekonomin och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Eftersom man inte riktigt visste hur mötet skull sluta flyttades punkterna om budget och årsavgift ner efter val av styrelse.
Så kom då den viktiga frågan om val av ordförande för 2019. Det blev en stunds tystnad.

Så säger Jacqueline Prinselaar ”Om ingen annan kan tänka sig väljas till ordförande ställer jag upp”. Men hon hade två krav och det var att styrelsen skull var komplett med kassör och sekreterare. Nu släppte det låsta läget och en ny styrelsen kunde väljas. Jacqueline valdes till ordförande. Övriga i styrelsen blev Diana Clifford, Annika Knaus Granberg, Wera Pöschhacker, Uno Svensson. Nu blev stämningen mycket possitivare och gladare.
Övriga frågor gav bra information till medlemmarna.

Kerstin Jönsson, ordförande i Löa Storåbygdens SPF, var mycket glad för att SPF Ljusnarsberg fortsätter att vara en egen förening. Hon sitter också i distriktsstyrelsen och berättade att det finns planer därifrån för att förenkla för föreningarna att samarbeta vilket skulle göra det lättare för de små avdelningarna.
Anita Pettersson berättade att hon och maken Lars-Erik fått en mycket bra service från arbetsterapin med hjälpmedel när behovet uppkom.

Inger Hilding är, tillsammans med Barbro Resare, SPF:s representant i kommunens råd för funktionsnedsatta och pensionärer. Inger berättade att Ljusnarsbergs kommun är bäst i landet att ta hem färdigbehandlade personer från sjukhus. På vårdcentralen har man nu öppnat en äldrevårdsmottagning. Där finns nu också en apotekare som ger gratis hjälp till personer över 70 år som intar fler än 5 läkemedel. Hon ser över behovet och kontroller hur läkemedlen påverkar varandra. Om det skulle behövas kan man få 2 gratis läkarbesök i samband med det.
Mycket intressant information som visar att Ljusnarsbergs kommun och Örebro Region tar hand om oss.

Bengt Birging avslutade årsmötet och var så glad att han gav Jacqueline en varm kram.

Så bjöds till kaffebordet med god smörgåsar.

Jacqueline kallade till konstituerande styrelsemöte. Diana Clifford utsågs till sekreterare och Annika Knaus Granberg till kassör. Wera Pöschhacker och Uno Svensson till ledamöter utan särskild funktion.

Till påtåren bjöds på musik av Ljusnarsbergarnas Spelmän. De bjöd på ett varierande folkmusikprogram. Nämnas kan Mats Lindströms slängpolska, schottis från Finland och Klonken från Norge.

Det blev en eftermiddag som började i moll men slutade i dur. Nöjda medlemmar lämnade Bångbro Herrgård och ser fram emot 2019 med trevliga aktiviteter i SPF Ljusnarsberg.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

1 kommentar till SPF:s årsmöte blev en solskenshistoria