News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

SPF i Ljusnarsberg har haft årsmöte

SPF i Ljusnarsberg har haft årsmöte

2016-02-12

Vice ordförande Ulf Hildebrandt hälsa ca 30 medlemmar välkomna till SPF:s årsmöte.
En tyst minut för en avliden medlem hölls.

20160210_141620_650px-1_red-1

Bengt Birging valdes att leda årsmötet.

20160210_143707_650px-1_redigerad-1

Innan dagordning fastställdes avtackas Margareta Björnemalm efter att ha avsagt sig omval till styrelseuppdrag.
Nu kom besluten tätt. Verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen delgavs deltagarna. Med det som bakgrund fick styrelsen ansvarsfrihet.
Till ny ordförande för föreningen valdes Birgitta Palm Andersson.
Övriga ledamöter blev Uno Svensson, Ulf Hildebrandt, Thomas Abrahamsson och Thyra Lundell.
Med på mötet var förbundets representant Kerstin Jönsson. Hon berättade att förbundet tagit vissa kontakter med PRO när det gäller äldrefrågor som t.ex. omsorg och boende. Från distriktet planeras en gemensam kursdag till våren. Platsen kommer antagligen att bli brandstationen i Lindesberg. Den är ju länets nyaste och modernaste.
Efter att Bengt Birging avslutat årsmötet dukades det fram kaffet med fralla och god kaka.
När kaffetörsten var släckt var det dags för bildvisning.

001 IMG_6975_650PX-3

Bengt Lundell berättade och visade bilder om en smålomsfamiljs vedermödor under sommaren 2015.
Publiken fick följa familjen från det ungen blev till och tills den lämnade tjärnen.

130 IMG_5212_650PX-2

Kontakt mellan föräldrar och ungen är kärleksfull och nära.

078 IMG_7083_650PX-2

Matningen ger en fundering. Det är en förhållandevis stora fiskar som skall ner med rätt ända först.
Bengt hade också fotograferat den rika förekomsten av pyrola på de gamla varphögarna efter Malmvägen. Där växer fem av de sju arter som finns i landet. Uno Svensson var sakkunnig kommentator.

20160210_160250_650px-1_redigerad-2

Nye ordförande Birgitta Palm Andersson tackade Bengt med vackra blommor.
Så avslutades årsmötet med lottdragning. Nu var det dags att lämna den ombonade och vackra miljön på Stora Gården för att gå ut i snövädret.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

1 kommentar till SPF i Ljusnarsberg har haft årsmöte

  • Inger Aftonljus

    Så härligt med blandningen av färg och svartvitt! Jag önskar också Birgitta Lycka till! med nya uppdraget.