News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Spår i naturen

Spår i naturen

2020-04-23

I viken är det alldeles stilla, men spår av hårdare väder syns lite här och där. En stor gran föll och den nådde ända upp till vägen och ligger kvar med avsågad topp.

En liten bit ifrån har ytterligare en gran fallit offer för stormvindarna nyligen. Innanför finns ett båthus och ägaren kan ändå komma fram med båten för att köra ut till sitt lilla hus på ön.

Det har funnits två båthus på platsen, men ett har förfallit med åren. Jag undrar ibland vem som hade det. Båten är kvar, om än gisten och sprucken, och en spark, som ser hyfsad ut. Man förstår att den, som hade det här båthuset, åkte ut både vinter och sommar. Kanske finns personen inte längre i livet. Jag är glad, att inte vi hade vår båt här när granen föll.

Åker man förbi vår brygga, ser man att det inte bara är granar som fallit.

Vår närmaste granne, bävern, har fått ett träd över taket. Hyddan är stor och bävern är flitig.

Pinnar flyter ända fram mot vår brygga.

På botten utanför hyddan ser man spår av bäverns arbete. Men var får den allt ifrån tro? Det ligger stora mängder avskalade pinnar.

Här är ett av ställena där den går upp på stranden. Innanför de större träden står avgnagda småstammar på det öppna området. Jag har funderat vad det har varit där en gång. Det är tydliga spår av mänsklig aktivitet på området. En liten väg efter sjökanten? Ett tidigare odlat område? Om det inte vore sankt mellan platsen där bryggan är och det här området, skulle jag nog ta mig dit och sitta i förmiddagssolen ibland.

  

Vi följer stranden och ser tydliga spår av bäverns idoga arbete. Bävern däremot kan man bara se om man går upp tidigt, tidigt på morgonen och om man har tur. Men idag har vi varit ute på förmiddagen, kollat mjärdarna och fikat på flotten. Det är dags att åka hem och fixa lunch.

Text och foto: Inger Aftonljus

1 kommentar till Spår i naturen

  • Wilfriede (Frida) Sandberg

    Jag har konstaterat att det är många stora och små träd som har fallit omkull i år även på ställen där det knappast kan vara blåsten enbart som har orsakat detta. Jag tror att det är torkan de senaste åren som har varit en bidragande faktor