News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Smålomsåret 2018

Smålomsåret 2018.

2018-10-31

Höstmånaden oktober närmar sig slutet. Dagarna har blivit kortare och naturen förbereder sig inför vintervilan. De två ekarna på tomten har i år gett mer ekollon än någonsin. Skogens färggranna och skygga nötskrikor upptäckte snart detta. Med krävorna fyllda med ollon flög fåglarna i skytteltrafik mellan tomten och skogen där ollonen gömdes som matförråd inför kommande vinter. Äppelskörden har också varit ovanligt riklig denna höst. De äpplen jag låtit ligga kvar under fruktträden lockar nu till sig många trastfåglar som förser sig av fruktköttet.

För mig har lomsäsongen varit extra intensiv denna sommar. Länsstyrelsen startade inför häckningssäsongen en omfattande inventering av smålommens häckningsresultat inom Örebro län. För genomförandet av detta kontaktades Sveriges Ornitologiska Förening och Projekt LOM. Jag erbjöds att inventera smålommarnas förehavande inom Ljusnarsbergs kommun.

För de läsare som inte följt mina lomkåserier under åren ges här en kort presentation av smålommarna. Två arter av lommar har vi inom landet. Storlom och smålom. Storlommen är den vanligare av arterna, uppskattningsvis c:a 6-7000 par spridda över hela landet. Boar mest i lite större sjöar sparsamma med vass. Som namnet säger är smålommarna något mindre. Jämförelsevis något större än gräsänder. Föredrar mestadels att boa i mindre skogstjärnar ute på mossar och myrar. Födan består i huvudsak av fisk som hämtas i större sjöar. Antalet beräknas till kring 1300 par. Största koncentrationen av landets smålommar finns i Värmland, Dalarna och norra Västmanland. Paret hjälps åt att iordningställa ett enkelt bo, en grund urgröpning i intill tjärnens kant. Normalt läggs två ägg som ruvas växelvis i cirka tjugosex dagar av båda föräldrarna vilka också hjälps åt med matning av ungarna.

Under rätt många år har jag följt smålommarnas liv i sex skogstjärnar i vår kommuns västra del. I övriga delar av kommunen känner jag några tjärnar där smålom mer eller mindre regelbundet förekommer och ytterligare några fick jag genom projektet tips om. Slutligen bestämde jag mig för femton skogstjärnar som var åtkomliga för mig med min numera begränsade förmåga att gå.

Mitt åtagande bestod av att göra två till tre besök vid varje tjärn. Vid konstaterad häckning skall jag följa upp med ytterligare besök där jag noterar antalet ungar och ungarnas storlek upp till vuxen fågel som kan lämna tjärnen.

Utfallet av inventeringen blev sämre än jag förväntat mig. Smålom påträffades vid minst ett besök i tolv av de femton tjärnarna. Det är inte givet att smålomsparen går till häckning varje år. Bo med ruvande lom fann jag i fem tjärnar. I tre av dessa blev första äggläggningen rövad av predatorer. Två par lade två nya ägg vilka också snart försvann.

Slutresultatet blev att endast två par lyckades få fram ungar varav det ena paret snart miste ena ungen. Årets häckningar inom vår kommun resulterade således enligt mina iakttagelser endast till tre ungar som blev fullstora.

Länsstyrelsens sammanställning av sommarens inventering av smålommarna inom Örebro Län är ännu inte klar.

Även denna sommar har jag följt smålomparet intensivt i den tjärn jag sedan flera år skrivit om i Kopparbergarn. Smålommar kan bli kring tjugo år gammal och lever i livslånga parförhållanden. Återvänder oftast till samma tjärn år efter år för att fortplanta sig. Detta par är troligen samma par jag haft kontakt med sedan 2011. Deras vana med min närvaro och dess oskygghet får mig tro detta.

Mycket har hänt lomparet sedan jag skrev förra artikeln den 1 maj. Nu följde en till synes fridfull tid under maj månad. Jag bevittnade ofta kopulationer vilket borgade för kommande äggläggning. Flera tänkbara ställen provlågs innan den slutliga platsen för redet bestämdes.

Varje morgon kokkar göken i omgivningen. Vid ett tillfälle fångar göken en slända på marken. Flyger upp i en torraka och sväljer bytet.

Även en lärkfalk besöker tjärnen regelbundet.

Har inte varit på plats de senaste tre dagarna. Morgonen den 6 juni anländer jag enligt mina anteckningar klockan 06.30. Nu verkar det efterlängtade ha hänt. Ena lommen ligger på redet. Efter c:a en timme landar maken. 08.27 glider den ruvande lommen ner i vattnet och makarna byter plats.

Rättar till de två äggen och lägger sig försiktigt över dem. Om nu lyckan bistår bör äggen kläckas i månadsskiftet juni- juli.

Två veckor går. Ett tranpar besöker tjärnen ibland och söker ätbart i mossen. Även traktens korpar och kråkor gör sina besök vid tjärnen vilket oroar mig.

När jag intar min plats den 19 juni ligger lomparet på tjärnen. Ingen ruvar vilket oroar mig. Snart konstaterar jag att äggen är borta. Någon predator har försett sig. Korp, kråka, trana, räv eller annat. Ingen aning. Tyvärr sker detta nästan varje år. Att vara lom är inte bekymmerslöst.

Det går en tio dagar. Paret börjar åter kopulera. Provligger platser för nytt rede. Förhoppningsvis stundar ny äggläggning. Den 5 juli är två nya ägg lagda och ruvning åter inledd. Skall det lyckas denna gång sker kläckningen kring första augusti vilket innebär att ungarna först är färdiga lämna tjärnen i början av september. Sent, men det har lyckats förr.

Den 20 juli har det åter hänt. Någon predator ha försett sig på nytt. Endast rester av skal kvar på bobalen.
Augusti månad flyter lugnt förbi. Lomparet anländer till tjärnen kring åttatiden varje morgon efter att försett sig med fisk i någon av traktens större sjöar. Vilar stor del av dagen med huvudena på ryggen.

En klar och kylig morgon den 13 september gör jag mitt sista besök för året vid smålommarnas tjärn. En lätt dimslöja ligger över den klara vattenytan. Absolut tystnad råder. Smålomsparet har troligen lämnat trakten för sin flyttning mot söder. Deras mål är att nå övervintringsplatsen på öppna havet söder om Sverige. Mina tankar söker sig tillbaka på den gångna sommarens alla morgnar jag suttit här i sällskap av smålomsparet. Lite vemodigt leds tankarna till årets två misslyckade häckningsförsök. Förra året lyckades paret efter andra försöket få en unge vuxen vilken lämnade tjärnen den 12 september.

Ser nu fram mot ett återseende när smålommarnas tjärn åter blir isfri i mitten av april.

Bengt Lundell, Ställdalen.

 

2 kommentarer till Smålomsåret 2018