News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Porträtt Mikael Haapala

Porträtt

2015-10-26

Kopparbergarn har träffa Mikael Haapala. 1 maj tillträdde han tjänsten som näringslivsutvecklare i Ljusnarsbergs Kommun.

DSCN2114_650px-1

Mikael är uppväxt i Rockhammar. Numera bor han i Gusselby med hustru, tre barn och hund.
Fritiden tillbringar han gärna i skog och mark.
På Kvinnersta utbildades han till ”bonddräng”. Efter att ha fullgjort sin militärtjänst funderade han på att byta yrkesinriktning i livet. Mikael började läsa ekonomi på Örebro Universitet.
1995 startade han sin yrkesbana med anställning på Arbetsförmedlingen. Senare blev det Örebro Kommun. När annonsen om att Ljusnarsbergs Kommun sökte näringslivsutvecklare var han anställd vid Samhall.
Annonsen lockade honom. Med sin breda kompetens trodde han att detta kunde vara jobbet för honom. Mikael blev anställd vilket han är glad för idag.
Han trivs med att arbeta i kommunhuset och tycker att allting känns så nära och beslutsvägarna är korta.
Till arbetsuppgifterna hör att besöka företagen i kommunen. Mikael informerar och stödjer företag vid olika frågeställningar. Sommarlovsentreprenörerna är en viktig del i kommunens framtida näringslivssutveckling.
Vårt samtal kom naturligvis in på den glada nyheten att Ljusnarsbergs Kommun nominerats till 2015-års pris som nyföretagarkommun. Kriterierna är att på 18 månader ha flest nystartade företag per 1000 innevånare. Visma, ett företag som tillhandhåller bokförings- och administrativa program, samt Nyföretagarcentrum har nominerat 9 kommuner till priset.
Spännvidden i storlek mellan kommunerna är stor. 6 november sker utnämningen.
Detta är ett nytt bevis på att Ljusnarsberg sköter om sina företagare. För inte så länge sedan kom resultatet från Svenskt Näringslivs rankning av företagarvänliga kommuner. Där klättrade man från plats 270 år 2011 till plats 95 år 2015. Mycket hedersamt.
Mikael Haapala tycker att man i första hand skall vårda dem som bor i kommun istället för att sakna dem som inte bor här. Visst är det bra om vi får fler innevånare men det är väldigt viktigt att de som redan finns här känner trivsel och vill bo kvar.
Mikael säger vidare att han blir glad över alla de som vågar satsa och bli nyföretagare. Men det är också en stor tillfredsställelse när man kan hjälpa någon som har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden till ett jobb. Det är inte bara bra för samhället även arbetstagaren växer av att vara behövd. Ibland kan det vara nödvändigt att företagen sänker trösklarna en aning. Många gånger lönar det sig i längden.
Kopparbergarn mötte en optimisktisk man med visioner. Det var med tillförsikt jag lämnade Kommunhuset. Ljusnarsergs Kommun har mycket kvar att ge sina medborgare.
Tillsammans kan vi göra kommunen ännu bättre.

Text och foto: Thyra Lundell

1 kommentar till Porträtt Mikael Haapala

  • Wilhelm Wilksen

    Intressant reportage! Det är bra att påminna ibland om positiva utvecklingar speciellt i tuffa tider som kommunerna i Sverige upplever.