News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Odla på svenska

Odla på svenska

2016-05-17

Det har gått 5 veckor sedan Christina Schaffer och Per Klingberg startade sitt projekt ”Odla på svenska” i Ställdalen. Christina har erfarenhet av att odla med okända människor eftersom hon sysslat med statsodling i Stockholm.

IMG_9463_650px-1

Christina och Per hade en tid tänkt att de ville göra något för de invandrare som finns i kommunen. Eftersom de kan det här med odling så var det naturligt att satsa på det och att samtidigt lära ut svenska på ett praktiskt sätt blev lite extra bonus.
Ralf på Junis gav tillgång till Junis lokaler. Som tolk ställde Abdul upp.
Kontakt togs med kommunens fastighetschef, Jessica Eriksson, för att få ställa upp odlingslådor. Ett möte med henne och kommunens trädgårdsmästare, Maria Jansson, blev positivt och det var bara att starta.
Man började inomhus på att förkultivera både blommor och grönsaker.

IMG_9460_650px-1

I söndags var det dags för kraftsamling utomhus.
Dan, fastighetsansvarig för boendet, och hans medarbetare hade snickrat odlingslådor. Dessa hade bottnats med tidningar, wellpapp och löv.

IMG_9451_650px-1

Nu fylldes de med jord och gödsel.

IMG_9456_650px-1

Alla hjälpte till efter bästa förmåga, inte minst barnen.

IMG_9470_650px-1

Nu var det dags för Christina att med Abduls hjälp, stiga in i sin lärarroll och berätta vad som skulle sås.

IMG_9476_650px-1

När orden inte räckte till var fröpåsarnas bilder till god hjälp.

IMG_9491_650px-1

Små barnahänder var ivriga att lägga fröna på plats i såraderna. De små fröna kom på plats ett och ett. Beundransvärt.

IMG_9495_650p-1

Att skriva etiketter krävde koncentration.

IMG_9493_650px-1

En ung man tyckte att det var för stora klumpar i jorden och med spadens hjälp fördelade han den finare.
När fröna kommit på plats och det vattnats var det dags för dagens nästa moment.

IMG_9505_650px-1

Från en jordsäck fylldes plastkrukor med jord för att ge liv åt bönfrön. Dessa kommer att ingå i en odling som kallas ”Tre systrar”. En solros planteras i mitten. Runt den planteras bönor som använder solrosen som klätterstöd. Som marktäckare planteras squash.

IMG_9512_650-2

En mor med sina båda döttrar gick in för uppgiften med stor noggrannhet.

IMG_9502_redigerad-1

En glad kille tyckte att det fanns fina blommor redan och visade vad han plockat. Fotografen visade sitt gillande och förärades den vackra maskrosen.

IMG_9515_650px-1

Tydligen såg Kopparbergarns skribent lite avundsjuk ut för efter en stund kom killen
med en hel bukett till henne.
Som avslutning delades det ut pelargonskott som Trädgårdsförening skänkt.
Förutom Ljusnarsbergs Trädgårdsförening har Ritas hotell och Kyrkogårdsförvaltningen sponsrat med material och utrustning.
Många glada skratt och trevliga upplevelser gör att Bengt och jag kommer att besöka odlingarna fler gånger. Det pågår varje söndagar mellan kl.13 – 14. Alla är välkomna att komma på besök och kanske få göra ett handtag.
Kopparbergarn återkommer när odlingarna har gett resultat av blommor och grönsaker.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

1 kommentar till Odla på svenska