News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ny teaterförening

Ny teaterförening

19-02-10

På onsdagskvällen var vi ett dussin som träffades på Tingshuset. Det skulle bildas en ny förening och den kom att heta Ljusnarsbergs Riksteater Förening.

Den som valdes till mötesordförande var Ewa Wikman.

Det var folk från både Lindesberg och Örebro som kom för att ge goda råd. Från Örebro kom bland annat Lena Backlin och Marie Höglund. Från Lindesberg kom Karolina Tillman, som tidigare varit bofast i Ställdalen.

När de flesta formalia var avklarade, slutade det med att Mahamoud Al Zeeb blev vald som föreningens förste ordförande och Tomas Andersson valdes till kassör.

Till övriga ledamöter valdes Amal Bader Eddin, Ahmad Al Zeeb samt Karolina Tillman.

Föreningen hoppas att det blir en stor tillströmning av medlemmar och föreningens mål är att få hit föreställningar, så att det kan bli ett stort teaterliv här i kommunen.

Från representanten från Örebro fick föreningen ett startkapital på 8000 kr, som överlämnades till den nyvalde ordföranden.

Text och foto: Sture Ekmark

2 kommentarer till Ny teaterförening