News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Möte med NKBH

Det blir nog fler…

15-02-05

hafte-30

Trettio stycken har det blivit hittills av de populära häftena med gamla bilder, som utgivits av Ställdalens Fotoklubb. Förra året blev det ett jubileumsnummer, dubbelt så tjockt som de övriga, och några trodde kanske att serien därmed skulle avslutas, men så blir det troligen inte.

Insamling av bildmaterial och urval har hittills till största delen skötts av Gunnar Björkman, som nu berättar hur han och hans klubbkamrater tänkt sig fortsättningen.

jan15

– Ställdalens Fotoklubb är numera en liten förening, och medelåldern är, som i många andra föreningar, hög. Arbetet med bildhäftena tar också relativt mycket tid och kraft, och därför har vi sett oss omkring efter en samarbetspartner, säger Gunnar.

– Det naturliga valet var att kontakta NKBH, Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening, som ju också sysslar mycket med gamla bilder, och diskutera ett samarbete.

nbkh1

Representanter från våra båda föreningar har haft ett första möte där vi diskuterat möjligheterna och det ser ut som att vi från båda håll har en vilja att säkra en fortsatt utgivning av bildhäftet.

– Exakt hur samarbetet kommer att se ut, är i dagsläget inte klart. Våra föreningar måste först var för sig ta formella beslut om samarbetet, men vi räknar med att under den kommande marknaden saluföra häfte nummer 31 med gamla bilder från Ljusnarsberg.

Edolf Andersson och Clifford Hallberg, NKBH, bekräftar att ett möte ägt rum.

– Vi sysslar j redan i dag med gamla bilder från vår hembygd, säger Edolf. Vi skannar såväl glasplåtar som andra negativ och även pappersbilder och katalogiserar dem och det finns massor av material att ösa ur. Så ett samarbete med fotoklubben känns naturligt för oss.

– Vi vet ju också att allmänhetens intresse för äldre bilder är stort, tillägger Clifford. Våra träffar i Tingshuset med identifikation av bilder brukar vara väldigt populära, så vi hoppas att det samarbete som vi diskuterat i dag, blir verklighet. NKBH kommer att ta upp frågan på nästa möte.

Text och foto: Björn Öringbäck

1 kommentar till Möte med NKBH