News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ljusnarsberg är bäst i Sverige

Ljusnarsberg är bäst i Sverige.

2019-03-03
Kopparbergarns skribent hade hört att Ljusnarsberg var bäst i Sverige med att ta hem färdigbehandlade personer från sjukhusen. Rykten är till för att utforska riktigheten av.
Ett möte bokades med socialchefen Marie-Louise Forsberg Fransson och ordförande i bildning-och socialutskottet Ulla Kalander Karlsson.

Ulla Kalander Karlsson informerade kort om skolans organisation i nuläget. Det har gjorts en lägesutredning om skolans framtida. Den visade att det skulle behövas 2 rektorer som nu håller på att rekryteras. Elevantalet är idag ca 500 elever. Ny skolchef har anställts, Andreas Lundholm. Han skall också arbeta med att få biblioteket populärare bland Ljusnarsbergarna.

Men nu åter till sjuk-och omsorgsvården. Marie-Louise Forsberg-Fransson berättade att 1/1 2018 kom en ny lagstiftning som kommunerna skulle anpassa verksamheten till. Förr hade man haft 5 vardagar på sig att ordna boende åt dem som sjukhusen ansåg vara färdigbehandlade. Nu minskades tiden till 3 kalenderdagar. Varje dag som det går över tiden kostar kommunen 7000:-/dygn så här kan det rinna iväg stora pengar från kommunen.

Ljusnarsbergs Kommun låg i framkanten för att anpassa sig till den ny lagen så idag är man bäst i Sverige på att ta hand om de som är färdigbehandlade på sjukhuset. Även Örebro regionen är bäst i landet efter att 2015 ligga långt under landets medelvärde. Sedan 2014 har tiden innan man fick komma hem minskat med nästan 2/3.
Ett gemensamt register för regionen och kommunerna gör att den dag en person är utskrivningsklar så skall kommunen vara beredd att ta emot på den utskrivnes villkor och anpassa vården till det. Ett hemtagningsteam ser till att allt fungerar när det är dag för hemgång. Den här planeringen sker digitalt med det sjukhus som vårdar. Det sker med klara spelregler efter ett system som kallas ViSam där både individen och dess anhöriga planerar så det känns rätt. Planeringen sker med utgångspunkt från en grön och en röd linje. Den gröna linjen följs då inte vårdbehovet minskat väsentligt mot vad det var före sjukhusvistelsen. Den röda linjen fodrar mer rehabilitering för att personen skall få en så meningsfull vardag som möjligt.

Förklaringen till de fina siffrorna för kommunens del beror på att man byggde fler och bättre platser för korttidsboende på Solgården. Förr fick 2 personer dela på en 2:a med ett hygienutrymme. Nu har var och en sin lägenhet. Man har även tänkt på de par som levt länge tillsammans och vill fortsätta med det, så nu finns lägenheter som har plats för två personer. Det finns också en träningslägenhet där man får hjälp med att komma igång med de vardagssysslor som man själv kan utföra efter sin förmåga.
Man startade ett projekt med ”Rustor”. Det är ett team som skall rehabilitera både medicinskt och funktionsmässigt. Projektet föll så väl ut så nu har politikerna lagt in det i budgeten.
Det är mycket viktigt att en person känner sig trygg i sin hemmiljö och kan ta vara på sina förmågor. Självkänslan ökar betydligt om man kan styra sin vardag så mycket som möjligt själv.

Både Ulla och Marie-Louise framhöll att alla förändringar som skett inte kunnat genomföras så bra om inte personalen varit intresserad av att förändra sina arbetsrutiner och ställt upp på den nya organisationen. Naturligtvis har det skett en hel del vidareutbildning för personalgrupperna.
Primärvården är centrum för all sjukvård men det finns många andra aktörer som är en viktig del för att vården av våra äldre och med funktionsvariationer skall få hjälp och stöd för att få en bra vardag. Alla samhälleliga insatser går in i varandra till större eller mindre del.
Marie-Louise Forsberg Fransson har en vision om att aktiva äldre skulle kunna bli ett stöd i vardagen för dem som behöver det. Att fungera som en vän och kan sätta lite guldkant på vardagen. Det finns så mycket som skulle vara värdefullt, från att ta en fika tillsammans till att följa med på sjukhusbesök. Pensionärsföreningarna informeras av Natalie Peart, fritidskonsulent på kommunen. Ta gärna kontakt med henne om du känner för att göra en ideell samhällsinsats för den goda sakens skull och känna att man behövs för en medmänniska.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

1 kommentar till Ljusnarsberg är bäst i Sverige

  • Frida Sandberg

    Det är roligt att höra att Ljusnarsberg är bäst i Sverige på någonting när det ofta hörs en massa gnäll på motsatsen