News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kulturresa med länsstyrelsen

Resa längs ny kulturväg

15-04-24
Kopparbergarn har i veckan varit med på en intressant resa från Guldsmedshyttan till Stjärnfors.

IMG_7284

Resan initierades av Länsstyrelsen, som tillsammans med Trafikverket bedriver ett projekt. Det har till syfte att lyfta fram historiskt värdefulla vägsträckningar i Örebro län, där väg 77 mellan Stripa och Stjärnfors är en.

IMG_7289

Med på bussresan var Emmy Larsson från Länsstyrelsen, som berättade om satsningen på vägen. Bland annat ska vägräcken, broar och milstenar göras i ordning. Reseledare och guide var Lars Hagström, som berättade engagerat om vägens historia och om de platser den passerar.

Detta var under 1600-talet huvudvägen mellan Lindesberg och Kopparberg, men vägen är säkerligen äldre än så, eftersom det finns belägg för bosättningar i trakten redan på 800-talet.

IMG_7287

Första stopp gjordes i Danshyttan, där man kunde se var den smalspåriga järnvägen mellan Gullblankagruvan och Guldsmedshyttans bruk gick. I Danshyttan fanns också en hytta, men av den finns bara ruinrester och hyttpipan kvar.

Lars Hagström berättade att alla andra lämningar blivit utplånade av skogsbolagen för att ge plats åt en flottningsränna när järnframställningen upphört.

IMG_7290

Vid nästa stopp, cirka en kilometer från Gullblankagruvan, kunde man se en gammal järnvägsbro, en rostfärgad järnkonstruktion, men Emmy från Länsstyrelsen förklarade att den skulle restaureras i tidstypisk stil i detaljer och färg. Trafiken på järnvägen startade 1908, men lades ner då gruvdriften i på sträckan upphörde. Detta var i sin tur beroende på beslut i bergskollegiet som reglerade brytningen efter ett system som påminde om dagens handel med utsläppsrätter.

IMG_7292

På tal om miljöåtgärder nämnde Emmy att länsstyrelsen också arbetar med att restaurera vattendrag där den utrotningshotade flodpärlmusslan lever för att på så sätt förbättra musslornas möjligheter att föröka sig.

IMG_7293

Sen stannade bussen vid en trevägskorsning nära Hammarbacken och där berättade Lars Hagström om ”Röda Stubben”. Det finns flera förklaringar till namnet, berättade Lars. En säger att det var en passerande målare som torkat av sina penslar där, medan en annan menar att det markerade en plats där socialisterna höll sina möten, eftersom de inte fick samlas på allmän plats.

IMG_7297

Naturligtvis besökte vi också Skogscaféet, där Anna-Britta Forslund, ordförande i Hammarbackens hembygdsförening, tog emot och visade lokalen med dess unika stil och utsmyckning.

IMG_7302

Färden gick vidare till Stjärnfors Herrgård, där Ulf Anagrius berättade om gården och dess tidigare ägare. Bland annat fick vi veta att bostadsytan är på 900 kvadratmeter och att det funnits två flyglar, varav den ena brunnit ner och den andra rivits.

I Stjärnfors golfrestaurang bjöds det sen på kaffe och macka medan Kersti Berggren från Torsby Finnkulturcentrum berättade om Finnmarkskulturen.

På återresan från Stjärnfors gjordes ett stopp mitt på skogen, där man kunde se två stora lärkträd och en bokallé. Där hade det varit en skogvaktarebostad, men huset som stod där revs på 1970-talet.

IMG_7298

På en bild från Skogscaféet kunde vi ändå få en uppfattning om hur det en gång såg ut.

Åter i Guldsmedshyttan fortsatt några av deltagarna med egna bilar till Stripa Gruva, men Kopparbergarns utsände hade redan fått intryck nog för detta reportage.

Text och foto: Sture Eknark

1 kommentar till Kulturresa med länsstyrelsen

  • Emy Lanemo

    Resan är ett led i projektet ”Värdefulla vägar – vård och information om vägar som kulturarv”, som syftar till att lyfta Stripa-Stjärnforsvägen som besöksmål. Vår utgångspunkt är: hur kan vägens kulturvärden kan lyftas och integreras i satsningen på Stripa Gruva som motor för en positiv lokal utveckling?
    Vi var glada att få sällskap av nättidningen Kopparbergarn på resan.