News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Krafttag i länet mot dopning

lansstyrelsen

Krafttag i länet mot dopning

 

 

16-10-14

I Sverige och i Örebro län har man sedan länge arbetat för att skapa ett samhälle fritt från dopning. Det handlar om att minska tillgången, minska antalet som börjar använda samt minska antalet som utvecklar skadligt bruk av dopning. På måndag, den 17 oktober bjuds nyckelpersoner från länet in till en utbildningsdag med syfte att öka kunskapen om praktiskt dopningsarbete på lokal nivå.

Utbildningsdagen kommer att handla om vad ett lokalt dopningsarbete kan innehålla samt diskussion kring vad vi tillsammans kan göra för att nå ett dopningsfritt Örebro län.

Örebro läns idrottsförbund, Polisen, Region Örebro län, Länsstyrelsen, kommuner och gym kommer att ge sin bild av dopningsarbetet. STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem, centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting och Karolinska institutet) medverkar och ger en bild av det nationella dopningsarbetet. Vi tar del av kunskap om kosttillskott och hur tillsyn sker inom området.

Både nationellt och i Örebro län sker ett arbete med PRODIS och metoden 100 % ren hårdträning (www.prodis.se). Syftet med metoden är att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar.

Arbetsmetoden 100 % ren hårdträning är även utgångspunkt på utbildningsdagen. Metoden har använts under flera år och de träningsanläggningar som tar ställning för 100 % ren hårdträning halverar bruket av dopning inom sina verksamheter.

Metodens huvudkomponenter är:

· Utbildning av nyckelpersoner i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten

· Diplomering av träningsanläggningar.

· Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

I Örebro län sker det dopningsförebyggande arbete i samverkan mellan Länsstyrelsen, Örebro läns idrottsförbund, polisen, Region Örebro län, länets kommuner och träningsanläggningar.

 

Kontaktpersoner:
Josefin Sejnelid, ANDT-och föräldrastödssamordnare, Länsstyrelsen Örebro län
Tfn. 010-22 48 613, 0727-179351
josefin.sejnelid@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

Marie Montin, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Örebro län
Tfn. 0702-424033
Marie.montin@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

PRODIS-utbildning
17 oktober

 

1 kommentar till Krafttag i länet mot dopning