News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Kommunpolitiker träffas om föreningsidrott

Kommunpolitiker träffas om föreningsidrott

17-10-31
ÖLIF, Örebro Läns Idrottsförbund, samlade kommunpolitiker och kommunchefer i Norra länsdelen till ett idrottspolitiskt möte under tisdagen. Det handlade om hur föreningsidrotten ska kunna hjälpa till att öka folkhälsan och då främst hur man ska kunna få fler flickor att vara med.

_DSC3456

Inledde gjorde Ewa-Leena Johansson och hälsade gästerna välkomna. Hon berättade också vid sidan av det här mötet, att kommunstyrelserna i norra länsdelen träffas två gånger om året för att dryfta olika teman.

På förmiddagen hade de fått utbildning i naturvård av Hopajola, som pratat skog, samhällsnära skog och produktionsskog, och hur man behåller områden med stigar och rekreationsmöjligheter för boende och turister.

Och nu skulle den här eftermiddagen således handla om idrott och då mest i föreningsform.

_DSC3462

Marie-Louise Forsberg-Fransson berättade, att hon är stolt över att få vara ordförande i ÖLIF och få vara med och forma visionerna de har. Man har tydliga, viktiga mål för allt från nationen ner till de lokala föreningarna.

_DSC3463

Man vill komma ifrån triangelformen där allmänheten finns i botten och elitidrottarna på topp. Nu vill man ha en rektangel där alla kan vara med hela livet inte bara de duktigaste, utan även barn, gamla och handikappade. Här är också spontanidrotten viktig och hon gav OK Milan i Nora som ett exempel, där man skapat utegym att använda för den som vill.

Man vill öka den psykiska hälsan i Norra länsdelen och idrotten måste vara med. Tjejerna är också i fokus och ridning och dans föreslås öka, för att få med dem. Annars är innebandy och simning, något som tjejer gillar.

_DSC3465

Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef i Örebro län, berättade hur man jobbar för att öka föreningsidrotten i länet. Hon poängterade att det handlar om folkhälsa och att det visar sig, att idrott och föreningsliv stärker självkänslan och minskar depression. Kompisar, delaktighet, sunda vanor och social gemenskap ger människan motståndskraft mot många sjukdomar. När det gäller ungdomar syns också positiva resultat i deras skolgång.

_DSC3473

Jonas Karlsson, som är hälsoutvecklare, visade i tabeller och andra grafer hur fördelningen är mellan pojkars och flickors träning och deltagande i idrottsföreningar och hur utvecklingen varit de senaste åren. Just nu är målet 40% tjejer, ett mål som inte uppnåtts i alla kommuner och årsklasser, men siktet är naturligtvis inställt på 50%.

Vid olika enkäter har man undersökt hur ungdomarna mår och hur ofta de känner sig nedstämda. Det visar sig, att killarna mår genomgående bättre och att tjejerna oftare känner nedstämdhet. Det visar sig också, att man tappar fler tjejer i högre årskurser än killar. Här gäller det, att hitta rätt former, för att kunna behålla tjejerna i idrottsklubbarna.

En alldeles egen reflektion från undertecknad kommer efter gårdagens tv-rapport, där vi får höra, att damlaget inte får en krona trots vinst, medan herrarna åtnjuter ersättningar på miljoner. Vilket budskap ger det tjejerna?

Ur åhörarskaran kom en fråga hur man får med de nyanlända flickorna i idrotten. Hemmen har inte samma förståelse för att de också vill träna och det förekommer mycket sällan att de blir skjutsade.

Det finns pengar för integration, svarade Marie-Louise Forsberg-Fransson och det här gäller inte bara invandrare, utan även de med fysiska eller psykiska handikapp. Kanske kan man placera träning närmare skoltid eller t.o.m. vilket man jobbar för, stoppa in det under skoldagen. I Ljusnarsberg försöker man få in dem även i styrelserna.

_DSC3481

En annan åhörare tog upp problemet med att invandrarna ofta inte kan simma och hur vi ska kunna lära dem det, i synnerhet flickorna. Örebro län och förresten hela Sverige är fullt med sjöar som innebär både faror och rekreation, påpekade han.

En tredje berättade om ledare och eldsjälar och uttryckte sin glädje över att Lindesberg ska få ett ridhus. Det har hon önskat i 25 år.

Förmiddagen avslutades med att Marie-Louise Forsberg-Fransson talar om Värdegrunden för barnidrott och att det finns affischer att sätta upp vid alla anläggningar.

– Vi är stora, när det gäller experter, avslutade hon, men anläggningsfrågan är viktig och det gäller att dela tider och anläggningar rättvist.

Text: Inger Aftonljus
Foto: Björn Öringbäck

2 kommentarer till Kommunpolitiker träffas om föreningsidrott

  • Frida Sandberg

    På tal om möjligheter för äldre. Hur många vet om att det finns sittgympa på Treskillingen som är tillgänglig för alla, även för dem som inte bor på Treskillingen? Där finns det även sådana som sitter i rullstol som är med och gympar

  • Inger Aftonljus

    Det här var ett mycket intressant och bra möte.