News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Inventering av smålom

Inventering av smålommens häckningsresultat i Örebro län 2018.

2018-06-22
01 IMG_0309_650px-1

Länsstyrelsen genomför denna sommar en inventering av smålommens häckningsresultat inom länet. Till hjälp anlitas Sveriges Ornitologiska Förening och Projekt LOM. Under ledning av Mats Eriksson i Lindome har Projekt LOM sedan drygt 20 år arbetat med att följa häckningsutfallet hos landet storlommar och smålommar.
För inventering av smålommarna inom Ljusnarsbergs kommun kontaktade Mats Eriksson mig. Min vana vid att inventera smålommar och erfarenhet hur man skall bete sig för att minimera störningsrisken kommer nu till nytta. Dessutom har jag en rätt god uppfattning om smålomslokalerna inom kommunen.

02 IMG_0311_650px-2

Smålommen förekommer sparsamt i landet. Antalet häckande par uppskattas till 1300-1900 med sin största täthet i Värmland, Dalarna och norra Västmanland. Som jämförelse beräknas den vanligare storlommen till 5500-7000 par.

03 IMG_2797_650px-1

Smålommen häckar vid mossgölar och skogstjärner omgivna av gungflystränder. När dessa blir isfria i april anländer lomparen och hävdar rätten till sina tilltänkta häckningsplatser. Vid månadsskiftet maj- juni läggs normalt två ägg vilka kläcks efter cirka 26-28 dagars ruvning.

04 IMG_2399_650px-1

Inom vår kommun uppskattar jag ett 20-tal tjärnar lämpliga för smålomhäckning. Flertalet har jag nu vid midsommartid hunnit besöka. Även där jag inte träffar på lom vid första besöket skall jag återkomma. Det är lätt att missa en ruvande lom väl dold i strandvegetationen.

05 IMG_3082_650px-2

Även sent påbörjade häckningar och där första äggläggningen blivit spolierad av predatorer måste beaktas.
Tyvärr är det inte ovanligt att äggen blir rövade. Hittills har jag funnit två plundrade reden där förhoppningsvis lomparen kommer att försöka igen. Det brukar försena kläckningen med upp till en månad. Det är heller inte ovanligt att någon av ungarna dör innan vuxen ålder.

06 IMG_3388_650px-1

Min uppgift framöver blir nu att följa lomparen och deras ungars utveckling tills ungarna är vuxna nog att kunna lämna hemmatjärnen. Därefter göra en sammanställning av häckningsresultaten. Överlämna den till projekt LOM för vidarebefordran till länsstyrelsen.

07 IMG_2661_650px-1

Min kännedom om tjärnar inom Ljusnarsbergs kommun där smålom brukar vistas är säkert inte fullständig. Jag tar gärna mot tips via telefon 0580-20166 eller 076 815 32 35.
Bengt Lundell.

1 kommentar till Inventering av smålom

  • Frida Sandberg

    Tyvärr Bengt, några tips har jag inte, men det är ju väldigt roligt att denna inventering görs och du är ju den personen som har mycket kunskap för detta ändamål. Lycka till!