News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Hembygdsföreningen gör en utgrävning

Hembygdsföreningen gör en utgrävning

2015-10-12

Ännu en utflykt i Ljusnarsbergs historia har gjorts. Ett tjugotal intresserade mötte upp vid Tingshuset.

IMG_6643_650px-1

Den här gången tog Håkan Mossberg oss med till Södra Bredsjön med omnejd. Han och hustrun Maud hade gjort ett gediget förarbete som vanligt.

IMG_6646_650px-1

Första stoppet blev ett kalhygge. Det hade blottlagt rester av dammvallar. Vattnet hade kommit från ikringliggande våtmarker. Det finns rester av ett fundament till ett vattenhjul.
Närboende tror att dammen blivit till för att driva ett tröskverk. Kanske fanns planer på ett litet kraftverker som grannen hade gjort. Jag återkommer till det.

IMG_6656_650px-1

En vandring på vallen förde oss in i skogen på andra sidan vägen Stjärnfors – Guldsmedshyttan mot våtmarkerna som försett dammen med vatten.

IMG_6648_650px-1

Vi befann oss nu straxt norr om där en gång Södra Bredsjöns gästgiveri varit beläget. Det byggdes i början 1800-talet och nedmoterades i början på 1900-talet. Byggdes upp igen intill Frövifors pappersbruk där det fortfarande står kvar. Gästgiveriet byggdes därför att man tyckte det var för långt för en forbonde att åka hela vägen mellan Guldsmedshyttan och Kopparberg, ca 2 mil, i ett sträck.

IMG_6660_650px-1

Nu gick färden mot söder till Arbogatorp och Grindstugan. Nedanför torpet gick den gamla vagnvägen mot Guldsmedshyttan. En stabil stenhäll bildade vägtrumma. Vägen gick sedan som i ett dike. År av erusion har åstadkommit detta.
Av Arbogatorp fanns spår av huset med eldstad. Straxt norr om huset fanns en grop med brädrester, förmodligen jordkällaren.

IMG_6671_650px-1

En kort vandring tog oss till ett röse som anlades i mitten av 1700-talet. Röset markerar gränsen mellan Kopparbergs- och Vasselhyttans byar men också mellan Ljusnarsbergs och Lindesbergs Kommuner.
Stenarna på toppen visar riktningen på gränsen.
Nu skall vi återkomma till rubriken.

IMG_6672_650px-1

Följer man gränsen ner mot nuvarande landsväg kommer man till Skommarhällen.

IMG_6721_650px-1

Bilden är en teckning gjord av Maja Forslund då hon upptecknade mycket av Ljusnarsbergs historia.
När det gick häradssyn 1766 högg man in ett märke i hällen som dels visar riktingen på kommungränsen och dels initialerna på dem som var ansvariga för häradssynen. J W är häradshövding Johan Wallin och C P står för kommisionslantmätare Carl Porat.
Till vänster om ”skålen” är ett K som betyder Kopparberg och till höger L som i Lindesberg.
På 1940-talet trodde man att inristningen blev bortsprängd vid ett vägarbete. 1957 upptäcktes att den bara var täckt av lera och kunde grävas fram. Håkan hade försökt lokalisera den men misslyckats. En fyrkantsstav som varit nedborrad i hällen gav lite tips om var ristningen kunde finnas. Aina Pakola satte sig på huk och började borsta undan lera vid vägens kant. Efter en stund syntes överdelen på ”korset”.

IMG_6678_650px-1

En av deltagarna hade ett par trädgårdsspadar i bilen och nu gjordes en större utgrävning.

IMG_6688_650px-1

Hela överdelen av ”skålen” blev så småningom synlig. Tyvärr försvann resten av motivet under vägbanan så det var inte tillrådligt att fortsätta gräva.

IMG_6685_650px-1

Stämningen på platsen blev euforiskt glad. Kameror användes flitigt. Det var verkligen en upptäckt som var av stort värde. Håkan skall kontakta personer som kan tänkas vara intresserade av att bevara upptäckten på ett bra och säkert sätt.

IMG_6664_650px-1

Det blev lite svårt att lämna området men nu kändes det att vi behövde ta fram termosarna och styrka oss med lite kaffe. Vindskyddet som vi intog låg i överändan av Knaggla backe som lutar ner mot Guldsmedshyttan. Det är inte svårt att förstå namnet. Backen var nog tung att ta sig uppför med häst eller till fots.
Efter vilan och pratstunden gick färden norrut igen.

IMG_6692_650px-1

Vid Bredsjöbäcken stannade vi för att besöka resterna av kopparsmedjan Brebäckshammar från slutet av 1700-talet. Där har också funnits en kvarn.

IMG_6700_650px-1

Håkan berättade om ägarna till smedjan. Enligt bouppteckningar har det levt gott och kunnat bygga upp förmögenheter på smedjan och kvarnen.

IMG_6704_650px-1

På hembyggdsmuseet i Kopparberg finns en bunke som är gjord i smedjan.

IMG_6707_650px-1

IMG_6709_650px-1

Initialerna på sista ägaren till Brebäckshammar, Anders Sam.Larsson, finns instämplade och bevisar dess ursprung.

IMG_6713_650px-1
Ett sista stopp gjordes några hundra meter ner efter vägen mot Dammen. Där gick bäcken och kanalen från Brebäcks hammar ihop igen. Här hade man utnyttjat kanalen en gång till. Rester av ett hjulhus för ett vattenhjul fanns kvar. Uppdämningen och byggnadsresterna var mycket stabilt byggda.

IMG_6718_650px-1

Här är man säker på att vattenhjulet drivit ett tröskverk vid den närliggande gården, därav antagandet att även dammresterna som vi besökte först använts till detsamma. Här har man också använt kraften till ett lite kraftverk.
Kopparbergarn vill ge Håkan och Maud Mossberg en stor eloge för deras arbete med att ge oss andra fina upplevelser och inblick i Ljusnarsbergs historia, men också en aningen om hur människorna levde och verkade några hundra år tillbaka i tiden.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

2 kommentarer till Hembygdsföreningen gör en utgrävning

  • Wilhelm Wilksen

    Otroligt hur Håkan och Maude förberedde och genomförde denna expedition. Synt att vi inte var med men jättefint att föllja reportagen på Kopparbergarn. Tack!

  • anita nilsson

    Det var verkligen en trevlig och intressant utfärd och makarna Mossberg gör ett storartat arbete och Håkan är en kunnig berättare.Högsta betyg från mig.