News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Framtidsdagen

Framtidsdagen

15-01-09
_DSC9586

Trots att framtid, miljö och hälsa ingår i den dagliga undervisningen jobbade eleverna på Kyrkbacksskolan med framtidsperspektiv en hel temadag. Aulan och klassrummen fylldes med aktiviteter, både teoretiska och praktiska. Även Garhytteskolan hade Framtidsdag och från den kommer reportage senare.

_DSC9596

Kopparbergarn var med  och försökte täcka upp så mycket om möjligt och redan på morgonpasset var vi med klass 5B och lyssnade på deras grupparbeten om innovation/entreprenörskap, kunskap/kompetens, möten/upplevelser och öppen kommun.

Visst fanns det förslag. En camping i Rydbergsdal, radiostyrda bilar och bord med whiteboardskiva var några i högen.

_DSC9597

Projektledarna Karin Wouda Camilla Brynte inspirerade och samlade ihop idéerna.
– Det var kul och svårt, var elevernas kommentar.

_DSC9602

Så fortsatte vi till Aulan. Där samlades åk 4-6 för studieteknik. Anna Tebelius Bodin, som själv haft svårigheter med att läsa och skriva och som klarade sig med ”prata och lyssna” långt upp i skolåren, berättade att hon studerat och även forskat om inlärning.

– Du kommer ihåg bara det du tänkt på, berättade hon. Gör du annat samtidigt, går det du läser inte in i minnet. Det är bara bortslösad tid att läsa läxor utan att verkligen tänka på vad du läser.

Anna berättade också att våra gamla hjärnor tror att det är paus och vila när vi sitter ner, så vi behöver resa på oss och röra på oss nån gång i halvtimmen.

_DSC9607

Nästa titt fick åk 3, där Erik Hellmén på Folkhälsoenheten i Örebro län pratade om hälsa och jämförde olika intag med samma energiinnehåll men helt olika i näringshänseende. Två mackor, ett glas mjölk och en banan kunde jämföras med en flaska cocacola eller en hög med smågodis. Med hjälp av tydliga bilder kunde eleverna få med sig budskapet.

_DSC9610

I elev- och fikarummet utanför biblioteket träffade vi Gunilla Pöchhacker, som samlat in idéer från åk 8 i det man kallar Framtidsboxarna.

_DSC9609

– Allt som händer idag och allt material vi får in kommer att bearbetas i framtidsgruppen och föras vidare till våra politiker, berättade hon.

_DSC9615

Utveckling och hållbart samhälle var också det som åk 9 jobbade med strax före lunch.

_DSC9622

I grupper gjorde man upp listor med sina idéer och redovisade sedan för de övriga.

_DSC9633

Pratigt förstås under arbetets gång, men tyst och uppmärksamt lyssnande vid redovisningarna. Det här passet leddes av Ewa-Leena Johansson och Erling Norin.

_DSC9648

I två klassrum intill varandra jobbade åk 4 med vad som är nyttigt/onyttigt och att vara aktiv. Helen Kilander lät eleverna två och två ha bl a tipspromenad, gissa sockerbitsinnehåll och göra ”Imse Vimse Spindel”- massage på varandras ryggar.

_DSC9657

Anna-Marina Lagerlöf och Petra Strandberg från Värket hade praktiska övningar med resten av gruppen och det var både hantlar och rockringar igång tillsammans med knäböj och armhävningar. Så bytte man förstås.

_DSC9670

Efter en skollunch med panerad snitsel, klyftpotatis och blandade grönsaker klev Kopparbergarn in hos åk 8, som just då under ledning av Linnea Hedkvist och Peter Björklund från folkhälsoteamet i norra länsdelen höll på med att kolla upp en enkät de gjort i sjuan. Med hjälp av mentometrar fick de gissa hur många procent som tyckt si och så förra året och de upplevde nog det hela som en tävling, där det gällde att gissa bäst. Det gällde bl a hur säker man känner sig ute i samhället och i skolan. Knappandet fortsatte sedan med grupparbeten om att trivas i skolan.

_DSC9675

I aulan fanns sedan Alina Pöchhacker och Jörgen Dahlström och lät åk 7 fundera över sina fritidsönskningar.
”Vad vill vi att det ska finnas i Ljusnarsbergs kommun om 1-5 år?” och ”Vad är vi rädda för att ha försvunnit inom 1-5 år?” var ett par av frågorna.
Idéerna skrev eleverna upp på postitlappar, som sedan samlades in av ledarna. Karin Wouda, som arbetar med elevernas fritid, kommer sedan att gå igenom materialet och föra det vidare till politikerna liksom allt annat från dagen.

_DSC9684

Sista passet för dagen gjorde Kopparbergarn hos 5B, samma klass som vi startade med. Mark Andersson, Ann Sidén och Giovanna Aguirre från ART KOD lät eleverna rita sin skolväg och märka ut dåliga saker, bra saker och saker som kan förbättras med olika färger. Dålig belysning efter skolvägen var en av de saker, som eleverna märkte ut. Ledarna påpekade särskilt att vuxna, som sitter i ledande position, måste lyssna på vad barn tycker. Det är en av delarna i barnkonventionen.

Allt det här kommer så småningom på Ljusnarsbergs politikers bord. Mycket är vilda idéer, men annat är helt fullt ut möjligt att genomföra och det viktigaste är nog att eleverna har fått möjlighet att göra sina röster hörda. Vi på Kopparbergarn hoppas ju att åtminstone några idéer kommer att bli verklighet.

Text: Inger Aftonljus
Foto: Björn Öringbäck

1 kommentar till Framtidsdagen