News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Flodkräftan riskerar att dö ut

lansstyrelsen       Pressmeddelande

Flodkräftan riskerar att dö ut

16-07-18
Utplantering av signalkräfta hotar flodkräftan

Länsstyrelsens arbete med hotade arter
– Sluta att flytta signalkräftor mellan olika vatten, annars överlever inte flodkräftan. Den uppmaningen kommer från Cecilia Journath Pettersson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro län.

Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna. Det största hotet mot flodkräftan är olaglig utplantering av signalkräfta.

Den svenska flodkräftan är idag klassad som akut hotad i den svenska rödlistan, vilket betyder att den riskerar att försvinna från de svenska vattnen. På många håll där det förr fanns gott om flodkräftor är de idag helt utslagna.

– Många flyttar signalkräftor av ren okunskap och vet inte vilka konsekvenser det får på sikt. Andra flyttar på kräftorna medvetet för att de tror att signalkräftan ger bättre fiske, men att flytta signalkräftor till nya vatten är både dumt och olagligt, säger Cecilia Journath Pettersson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro län.

Kräftpest slår ut flodkräftan

Riskerna med signalkräftan är att den är bärare av kräftpest, och tar därför med sig sjukdomen till sitt nya vattendrag. Flodkräftan saknar motståndskraft mot kräftpest och dör om signalkräftan sätts ut i ett vatten där flodkräftan finns. Även flytt av redskap och båtar mellan sjöar och vattendrag innebär en risk för spridning av kräftpest. Om signalkräftan väl etablerats i ett vatten är det omöjligt att få tillbaka flodkräftan, åtminstone inom överskådlig framtid.

Ett vanligt missförstånd är att många tror att signalkräftorna ger bättre fiske än flodkräftan – något som det inte finns belägg för. Studier har visat att flodkräftan växer lika fort och bildar lika täta bestånd som signalkräftan under samma förhållanden.

– Men det börjar bli bråttom om flodkräftan ska gå att rädda. Den illegala utplanteringen av signalkräfta måste stoppas nu, annars är den svenska kräftarten snart ett minne blott vilket vore en stor förlust både biologiskt och kulturhistoriskt, säger Cecilia Journath Pettersson vid Länsstyrelsen i Örebro.
För mer info:
Cecilia Journath Pettersson
naturvårdsbiolog
010-224 86 33

Presskontakt:
Karin Stenström
010-224 82 68
070- 639 30 52

Länkar

Läs mer om rödlistan

1 kommentar till Flodkräftan riskerar att dö ut