News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

En mycket aktiv liten förening

En mycket aktiv liten förening.

2019-04-07
Ljusnarsbergarnas Spelmän har haft årsmöte.

100% uppslutning gjorde att repetitionslokalen på Pärlan fylldes till bredden.

Ordförande Mats Lindström hälsade välkommen och valdes till årsmötets ordförande. Till sekreterare valdes Rolf Larsson.
Dagordningen avverkades enligt stadgarna.

En diger verksamhetsberättelse delgavs medlemmarna. Varje vecka har man spelövningar på Pärlan. Sommartid är man gärna utomhus. Har man önskningar om deras deltagande är det bara att höra av sig till Rolf Larsson som är föreningens kontaktperson. Under året 2018 har man spelat på olika träffar och möten. Man har anordnat en välbesökt spelmansträff på Abrahamsgård. En skiva har också spelats in som så småningom kommer ut till försäljning.
Viktiga saker som ekonomin redovisades och revisorn rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Medlemmarna röstade i enlighet med revisorns förslag.
Till ny ordförande i föreningen valdes Bengt Papmehl Dufey. Sekreteraren Rolf Larsson omvaldes. Omval skedde också av kassören Annica Papmehl Dufey.
Mats Lindström valdes till förste spelledare och nye ordförande Bengt till andre spelledare.
Ett viktigt beslut togs när det blev dags för att fastställa medlemsavgiften. Mötet beslöt att den skulle vara oförändrad med tillägget att alla under 18 år inte behöver betala någon avgift. Kanske kan det få några ungdomar att komma med i föreningen.

När årsmötet var avslutat dukades det fram smörgåstårtor, dricka och kaffe. En stund av trevlig samvaro med glada skratt vidtog.

Men Ljusnarsbergarnas Spelmän kan inte träffas utan att man får utlopp för sin spelglädje. När det mesta av smörgåstårtan var uppäten plockas bord och stolar undan och instrumenten packades upp.

Musiken varierade mellan glada polskor och vemodiga visor.

Helena har förkovrat sig på durspel och tillsammans med Bengt på ukulele och övriga spelmän satte de igång på pulsen.

Far och dotter Elfström, med Stefans komp på gitarr, spelar samstämmigt på sina fioler.

Nyaste tillskotten i Ljusnarsbergarnas Spelmän Mats och Björnhild är duktiga spelmän här på fiol och bas.
När denna förening har årsmöte kan man i alla fall inte klaga på underhållningen. Kopparbergarns skribent lämnade Pärlan med ett glatt leende på läpparna och musik i huvudet. Fastän man inte spelar själv kan man inte bli annat en glad till sinnet efter att ha lyssnat på dessa spelmän.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

 

2 kommentarer till En mycket aktiv liten förening