News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Årsmöte PRO Kopparberg

Årsmöte PRO Kopparberg

2021-05-29
Hej alla Kopparbergarns läsare!
Här kommer en liten rapport om PRO Kopparbergs årsmöte som hölls den 24 maj på boulebanan i Bångbro.
Utomhus naturligtvis och med tältparasoller ställda på goda avstånd samt att som PRO:s styrelse tidigare beslutat, vaccinering måste vara påbörjad för att delta i föreningens aktiviteter. Eftersom årsmötet vänder sig till alla medlemmar, fick de som ev. inte var vaccinerade av olika orsaker, lov att delta från utsidan av staketet, men ändå så att deras röst- och yttranderätt kunde tillgodoses.

Mötet öppnades av ordförande Anders Zetterlund, som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Första punkten är som alltid att utse ordförande för årsmötet och den lotten föll på

kommunalrådet Eva-Leena Johansson, som vid sin sida av Bengan Andersson, fick fullt upp med papper och penna för att föra protokoll. Hon tackade för förtroendet och gick därefter i rask takt igenom dagordningen, som resulterade bl.a. i att Anders Zetterlund omvaldes till ordförande för de kommande två åren. Mera utförligt vilka som hamnade på de olika posterna kan ni läsa om på Anders FBsida. Jag kanske kan redovisa det här när listorna är färdiga efter att styrelsen har konstituerat sig. Två veteraner lämnade styrelseuppdraget.

Gösta Bergman och Axel Björk, som tillsammans varit medlemmar 51 år, avtackades med blommor och presentkort samt en pro-nål från PRO Örebro län, tror jag det heter.
Efter att mötet godkänt allt det ”juridiska” och alla val var klara så vidtog en frågestund men Eva-Leena. Det som tog längst tid och var mest aktuellt är/var Krokforsfrågan där hon förklarade det senaste ”utspelet” med att området måste saneras och att det i princip är omöjligt att sanera hela området utan att riva byggnaderna, samt varför förslaget om t.ex. 2 st 5 vånings hus skulle kunna vara att föredra framför att bygga upp området med liknande hus i framtiden. På frågan om sanering skulle svaret vara att man kan få göra om allt om man inte tar hela området utan endast grönytorna, och på frågan om byggnadernas storlek är det byggkostnaderna som styr. Under frågestunden dryftades många idéer, där det mest uppseendeväckande ändå var att kanske bygga ett ”Berslagens Torso”, mitt förslag på namn, för ett högt hus som skulle ersätta alla lägenheterna på området.
Beträffande Garhytteskolan (tidigare Kopparbergs Skolan) och dess ombyggnad till 65+ boende var beskedet att området nu ska börja undersökas och att man hoppas på byggstart inom snar framtid, under förutsättning att planerna för saneringen håller.
Allerstatomten kom också upp på frågebordet och där var beskedet, att gamla gummiverkstaden, det som senast var secondhand butik, rivs för att ge plats för ytterligare parkering.
Flera andra frågor luftades också bland annat Vallmovägen som nu är i rivningsfas och där är planerna ännu ej klar, men Eva-Leena lät framskymta att det blir någon form av rekreationsplats. Klacken och Ställdalen diskuterades och där är det väntade beskedet att det är svårt att göra något eftersom det är privatägt.
Efter frågestunden avslutade ordförande mötet och tackade kommunalrådet med en blomsterkvast för sin medverkan och tackade även alla medlemmar för visat intresse.

Årsmötet avslutades med sedvanligt fika och  ”avståndsmingel”.

Text och foto Benny Collin

1 kommentar till Årsmöte PRO Kopparberg