News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Arkivens dag 2016

Arkivens dag 2016

16-11-14
IMG_8571

Arkivens Dag är alltid 2:a lördagen i november och på Arkivens Dags egen hemsida finns att läsa:

Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens förening (NAF) och Riksarkivet.

Varje år finns ett särskilt tema och i år handlar det bland annat om bostadsplanering, inredning, migration och hembygd.

Det finns också något särskilt att fira just i år. Tryckfrihetsförordningen trädde i kraft 1766 och fyller alltså 250 år. Det är fantastiskt att det ger oss möjlighet att dels fritt få uttrycka våra åsikter och dels ha rätt att få ta del av allmänna handlingar.

IMG_8570

Även Ljusnarsberg ser till att Arkivens dag beaktas och på Tingshuset blev det videovisning av Håkan Mossberg.

IMG_8574

Det var en film om det första Mårten Finne loppet om hölls 1965.

IMG_8572

Det också visning och bedömning av gamla foton. Fortfarande finns många bilder, som inte identifierats vad gäller tid och personer och på Hembygdföreningens hemsida kan man  vara med och hjälpa till att identifiera bilder de lagt upp.

IMG_8575

Vid kaffesalen var det föreningens ordförande Jan Pernstål med fru som stod för serveringen.

Foto: Sture Ekmark
Text Sture Ekmark och Inger Aftonljus.

1 kommentar till Arkivens dag 2016

 • Harry Franzén

  Jag var med och bildade Turistföreningen och blev dess kassör, borde vara 1964-65 Vi startade också Skidloppet Mårten Finnes lopp.

  Kan Ni lägga upp filmen om Mårten Finnes lopp,
  Jag tog också initiativet till Folkdanslaget, och Bordtennisklubben EKEN

  Jag var bankkamrer i sparbanken och flyttade 1966 till Röstånga och blev där Sparbankschef och sedermera ICA handlare med 6 butiker. Sålde bl a Vin i min ICAbutik Röstånga 1994 och även Apoteksvaror.

  Harry Franzén 0708 84 85 21