News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ännu en utflykt med Håkan Mossberg

Ännu en utflykt med Håkan Mossberg

17-07-01
Vid onsdagens utflykt med Hembygdsföreningen besöktes de tre gamla torplämningarna Stuftjärn, Ripptorpet och Tobaksfallet. Efter samling vid Tingshuset åkte en karavan av bilar mot Stjärnfors och vidare till området väster om Valltorp där de gamla torpen en gång har legat. Ett tjugotal intresserade deltog.

Lars-Isak-vid-Stuftjärn

I mitten på 1800-talet bodde vid Stuftjärn en person vid namn Lars Isak Jansson. Efter två nödår i slutet av 1860-talet emigrerade han år 1869 med sin familj bestående av hustru och fem barn till Amerika. De bosatte sig där i Benson väster om Minneapolis i Minnesota. Han var vid tillfället 59 år gammal och var en av de första i den långa raden av emigranter från Ljusnarsberg som åkte över till det nya landet. En sonsons son till Lars Isak besökte Stuftjärn år 2015. Hans namn var Graham Johnson från Seattle.

Vid-ladugården-i-Stuftjärn
Mona och Håkan vid lagården

Vid Stuftjärn finns resterna av boningshus, ladugård, lada, källare och brunn att besöka.

Ladan-vid-Stuftjärn
Vid ladan

I omgivningarna fanns en stor mängd ängsblommor. Bergslagsleden passerar alldeles intill lämningarna efter östra gården vid Stuftjärn.

Färden fortsatte sedan till Ripptorpet vackert beläget vid Stora Myggsjöns östra strand. Där dracks kaffe i strandkanten och myggen lyste glädjande nog med sin frånvaro.
Vid Ripptorpet, som ligger vid foten av Middagsberget, finns resterna av boningshus, ladugårdsruin och källare att beskåda.

Källaren-vid-Tobaksfallet
Källaren vid Tobaksfallet

Sista punkt på utflykten var Tobaksfallet. Namnet är ju ovanligt men någon bra förklaring finns inte. Lämningen ligger idag mitt ute på ett fall och en tätvuxen ring av smågranar minner om var huset låg.

Kaffepannan-vid-Tobaksfallet

Där hittade vi en kaffepanna som en gång i tiden hade varit emaljerad och kanske av fabrikat Kockums. Söder om husgrunden fann vi grundstenar efter ladugården och i vägkanten två källare ingrävda i sluttningen. Den ena av dem kunde ha varit en getkoja där man stängde in djuren nattetid för att skydda dem från rovdjur.
Detta var sista utflykten före semestern. Guide var som vanligt Håkan Mossberg. Vi hoppas på en fortsättning i augusti.

Text och foto: Håkan Mossberg

(Finns det någon som har någon bild från Ripptorpet?)

1 kommentar till Ännu en utflykt med Håkan Mossberg

  • Frida Sandberg

    Ja, var kommer alla gamla namn ifrån? Jag vet att det låg ett torp efter gamla landsvägen till Stjärnfors som kallades Snusmajas. Men det är också allt jag vet