News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Valarbetet startar

Start av valarbetet i Ljusnarsberg

2014-06-04
När valet till EU parlamentet är över startar valarbetet inför höstens val.
Först ut på plan är Socialdemokraterna. På tisdagskvällen inbjöds Ställdalsborna till informations och frågestund i byalagslokalen.
Socialdemokraterna representerades av Eva Lena Johansson, Antti Tsupukka, Annika Renbro och Susanne Hall.

IMG_20140603_192335

8 personer från Ställdalen hade hörsammat inbjudan.
Många ämnen och synpunkter diskuterades.
Läkarsituationen vid vårdcentralen var en angelägen fråga.
Invandrartätheten i Ställdalen belystes och i samband med det också valresultatet i EU valet. Man tyckte att när Invandrarverket placerar flyktingar bör man också se till att de har sysselsättning.
Eva Lena redogjorde för kommunens skyldigheter. Så länge som flyktingarna har statusen som asylsökande har inte kommunen någon möjlighet att påverka. När personerna fått flyktingstatus placerar Invandraverket dem i någon kommun. Då får den kommunen ta hela sociala biten med förskola, skola, arbete och andra bitar som skall få individen att fungera i samhället.
Det diskuterades också hur man skall få bukt med de missbruksproblem som finns i kommunen. Eva Lena berättade att polisen kommer att jobba mer övergripande. Ett större samarbete mellan de olika distrikten skall få en större överblick på vad som händer. Hon tryckte på vikten av att anmäla eller tipsa om man ser något som kan tyda på t.ex. langning.
Mötesdeltagarna hade positiva åsikter om tågkommunikationerna till och från Ställdalen.
Antti Tsupukka redogjorde för det samarbete som sker mellan kommunerna runt om.
Ombyggnaden av centralköket togs upp. Eva Lena Johansson tyckte att det var väl använda pengar. Det andra hade varit att köpa in mat från andra centralkök vilket innebär långa transporter.
Eva Lena visade hur Allerstatomten är planerad. I dagslägent är man i projekteringsfasen. Bl.a gäller det att se till att man får rätt antal dagbrunnar på rätt ställe. I första skedet kommer man att måla murfasaden och asfaltera parkeringsplanen. Det kommer att bli en ansiktslyftning av miljön i Kopparberg. I samband med detta kom också parkeringsförhållandena i Kopparberg upp.
När det gäller vården och omsorgen av våra äldre, sa Eva Lena att det i dagsläget inte är någon kö till äldreboende. Om cirka 8 år har dock gruppen över 85 år blivit fler och då kommer fler boenden att behövas. Det finns mark i anslutning till Koppargården som då kan bebyggas.
Till slut ställdes två raka frågor till Eva Lena Johansson. Kommer Åstugan att få vara kvar?
Svar: Ja.
Kommer du att ställa upp som kommunalråd en period till om Socialdemokraterna vinner valet?
Svar: Ja.
Mötet var mycket trevligt och många tankar ventilerades.
Text och Foto; Thyra Lundell.

Kommentarerna är avstängda