News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Väg 233

Vägröjning 233

2022-09-06

Trädsäkring för din trafiksäkerhet på väg 233 Kopparberg mot Kloten. Svevia är beställare.


Ska vi ända till ”Skinnsbärj”? Nej! Nu åker vi några kilometer och kommer fram till en TMA-bil. Förkortningen betyder: Truck Mounted Attenuator, ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten. Trafikverket kräver TMA vid arbete på större vägar.

De flesta har respekt för den rekommenderade hastighetsbegränsningen. Men Lennart som kör den stora bilen har sett att det finns förare som blåser förbi. En bra bit över 100 km/h. Tack och lov har det varit olycksfritt. Hittills.

Röjningar och fällningar i dikesslänterna av Henrik och Stanislav. Det kallas för trädsäkring.

TMA i förgrunden med Lars i traktorn en bit bort med stora lådan framför.

Lars tar upp det fällda. Det ser ut som plockepinn, modell större. När allt är klart så finns det ett ord som stämmer in på slänten. Nämligen vägren.

Här är resultatet efter ”bättre att fälla än fria”

Rifallet är platsen. Fram till Kölsjö station är det tänkt för att sedan vända tillbaka.

En sak är säker. Det blir säkrare att åka på väg 233. Mera sikt och längre sikt. Det är också avsikten med detta arbete.

 

Foto och text: Bo Kempegård

Kommentarerna är avstängda