News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Utflykt till Järle

Utflykt till Järle

2020-07-26

På onsdagen gick resan söderut till Järle station, berättar Sture Ekmark. Det är Sveriges äldsta järnvägsstation från 1854, som har renoverats i sekelskiftesstil och är mycket sevärd.

Stationen ägs av NJOV, som är en museistiftelse och man kan åka med ångtåg på den gamla rälsen mellan Ervalla och Nora efter beställning och på vissa tider.

Man kan gå guidning och det finns café sommartid på helgerna ända till mitten av augusti. Stationshuset uthyrs också för fester eller andra arrangemang.

Efter Järle station gick resan till den omtalade Järle kvarn, som ligger intill gamla Rv 50. Naturvårdsverket vill riva dammen medan Länsstyrelsen vill bevara den som kulturminne.

Även om den nuvarande kvarnbyggnaden är från början av 1800-talet, har det varit kvarnverksamhet här ända sedan 1600-talet som fortsatte ända in på 1970-talet och dammen i Järleån har hela tiden varit det som gett kraft åt kvarnen. Också masugn, hammare och sågverk har funnits här och man kan se lämningarna efter dem.

Järle, som fick  stadsprevilegiebrev den 29 oktober 1642 av drottning Kristina, skulle en gång ha blivit en stor handelsplats och ha kanalförbindelse med resten av världen, men så blev det inte. Landshövding karl Bonde, som hade så stora planer med domkyrka, kungsgård och hamn förutom kanalen i Järle, fick se sina planer gå om intet, eftersom folk inte ville flytta dit. Istället fick just Lindesberg och Nora år 1643 sina stadsprivilegier och blev de större städerna.

Men trots att vi nu inte har några städer, glömde man bort att ta ifrån Järle dess status. 

Järleån har blivit reservat, för här finns Naturreservatet Järleån omfattar en sex kilometer lång sträcka av Järleåns dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp med en av Örebro läns mäktigaste forssträckor – Långforsen. 

Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

 

Här finns mycket att se om man vandrar omkring i området. På våren är forsen brusande, under sommaren grönskar det och på hösten prunkar träden med sin färgprakt. De färggranna banden är ett bevis på att många protesterar mot rivningen av dammen. 

Att Jerle är stad framgår tydligt av frälsarkransen.

Foto. Sture Ekmark
Text: Inger Aftonljus

 

Kommentarerna är avstängda