News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Upplevelserikt vid Ställbergs Gruva

Upplevelserikt vid Ställbergs Gruva

2018-o6-29

Stallbergs gruva programaffisch 2018

Ännu en gång bjuder The Non Existing Center in till intressanta upplevelser vid gruvan i Ställberg. Alltsedan 2012, då det hela tog sin början, har folket bakom detta namn arrangerat årliga program med konst, musik, film och berättarkvällar vid gruvan och dess närområde, och så också i år.
Kopparbergarn har varit med från starten, och kommer givetvis att bevaka händelserna när det blir så dags.
Egentligen har årets program redan startat i och med en vandring i maj och en filmvisning den 1:a juni, och redan på lördag 30 juni blir det både vernissage på eftermiddan och konsert på kvällen.

Här nedan följer ett pressmeddelande från Gruvan och den som vill veta mera om sommarens program kan klicka här Program Stallberg 2018.

Ställbergs gruva/The non existent Center öppnar sommarprogrammet 30 juni med vernissage av konstduon IC-98, Johanna Arvidsson och konsert med Xenia Kriisin och Joel Fabiansson.
Medan insekterna försvinner från landskapen, klimatet värms och skogarna brinner, flyr människor från krigshärdar i länder som Syrien och Yemen. Europa stänger gränserna om sig. Maktfullkomliga ledare slungar världen in i turbulens. Ställbergs gruvas sommarprogram sätter samtidens stora frågor i fokus, genom samtal, musik, poesi, politisk diskussion, konst, samvaro och stillhet. Vilka frågor väcker dagens värld, vilka nya kunskaper behövs? Hur ser kartorna ut för en ansvarsfull fördelning av jordens resurser i antropocen?

Genom att sitta ner för att fundera, samtala och äta bjuder vi in till stunder där vi i gemenskap kan lyssna till varandras frågor och till våra egna.

Kan alla dessa frågor ge vägledning om hur jag, vi och samhället i stort kan hantera pengarna, naturresurserna, kärleken och det okända?

Några axplock från programmet 30/6 – 11/8:

I IC-98 videoverk A view from the Other Side syns en byggnad vid en flod som genomgår förvandlingar allt eftersom timmarna förflyter, årstiderna växelverkar och århundradena följer på varandra.

IC-98-pressa

Byggnaden, floden och gatan mellan dem, utgör tillsammans en scen utan dramats personer. Verket skapar en konfliktfylld pjäs med tiden, vädret och naturen. I berättelsen har människan endast en flyktig närvaro – även fast mänsklighetens avtryck på miljön ständigt är synlig. Det ändlösa flödet av tid är ett centralt tema i verket, vid sidan av historiens envetna närvaro.

Den finska konstduon IC-98 mottog finska statens konstpris 2009 och representerade Finland på Venedigbiennalen 2015. Deras verk har i bred bemärkelse visats på museer, biennaler och festivaler runt om i Europa, Asien och Amerika.

Johanna Arvidsson

”Varje historiskt ögonblick har sina egna kulturella koder. De bilder som skapas isamhället är ett viktigt historiskt material och en del av det som har lett till dagens synsätt och värderingar”.

I installationen Mörk vår, som består av fragment ur historien med inslag från kultur, medicin och religion, vill Johanna synliggöra den blick som blivit ingraverad i den kvinnliga huden.

Johanna-Arvidsson-Mörk-vår
Johanna Arvidsson bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Akademin Valand, Göteborgs universitet.
Nyskrivet körverk för Ställbergs gruva av Sara Parkman (Sommarpratare 2018/Årets artist på folk- och musikgalan 2017) och Xenia Kriisin. Verket genomförs med ett 20-tal sångare och musiker från bygden och andra platser i Sverige. Medverkande musiker: Kristina Issa, Hannah Tolf, Ylva Holmdahl, Selen Özan, Barbara Chamoun, Brenda El Rayes, Lars Parkman, Johan Hjalmarsson, Erik Errka Peterson.
Ställberg residens med publikt samtal om pågående arbeten. Medverkande:

Meira Ahmemulic, Sanna Samuelsson, Sara Parkman, Erika Lager, Jonas Gren, Carl Oscar Sjögren, Patricia Vane, Kristoffer Liljedahl, Eric Sjögren, Dorna Aslanzadeh, Tora Färnström, Lisen Ellard, Emma Holmberg, Veine Bartos, Sthlm Drone Society representerade av Maria W Horn, Daniel M Karlsson, David Granström och Mats Erlandsson, Joel Nordström, Animalarium (Lena Kimming, Olive Schellander, Alexandra Wingate) och Johan Östman.

Carl-Oscar-Sjögren-pressbild-2018

Vänligen, Carl Oscar Sjögren, konstnärlig ledare och presskontakt.
072 722 31 22
Om Ställbergs gruva och The non existent center
Ställbergs Gruva var på sin tid Europas djupaste järnmalmsgruva med sitt huvudschakt på 1072 meter. Gruvan drevs av Ställbergsbolagen och lades ner 1977 av VD:n Jan Stenbeck. För pengarna startade han b.la. ZTV och Comviq (Dagens Tele2). Gruvsamhället stod chanslöst mot denna utveckling och samhället Ställberg, som under gruvboomens sextiotal blomstrade, har idag strax under hundra invånare.

Idag är gruvområdet under omförvandling till att bli en plats för olika former av kultur och tankar, med verksamhet som drivs av konstgruppen The non existent Center.

I gruppen finns personer med bakgrund inom b.la konst, produktion, musik, design, regi, koreografi, filosofi, humanekologi, arkitektur, snickeri, energiteknik, psykologi, kulturgeografi, författande och matlagning.
Gruppen har arbetat vid gruvan sedan 2012, och flyttade in för kontinuerlig verksamhet våren 2013. Vid gruvan har residens, festivaler, dokumentär-teater, kurser och utställningar arrangerats. Sedan starten har över 160 medverkande från 15 länder deltagit i arbetet.

2015 köpte TNECs dotterförening The non existent Resources gruvfastighetens ca 4000 kvm byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att göra gruvområdet till en plats för kulturella och sociala ändamål med nya energilösningar.

TNEC arbetar ofta utifrån gemensamma frågeställningar med en öppenhet mellan olika yrkesfält, språk och erfarenheter. Arbetet i Ställberg beskrivs som en gestaltande samhällsundersökning i det personliga, lokala och det globala, där dåtiden och dagens komplexa kapitalistiska konsumtionssamhälle kan förstås genom längre och pågående konstnärliga och sociala processer

Inlagt av Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda