News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Turism i Bergslagen

Turism i Bergslagen

16-04-25
Bergslagenturist-004

På torsdagskvällen var det inledning på upphandlingen av turistbyråns verksamhet för 2016 med samling på Tingshuset. Där inledde Håkan Ceder från Nora med ett informativt anförande om turistbyråernas organisation i våra KNÖL-kommuner.

Bergslagenturist-003

Ett flertal intresserade Ljusnarsbergare hade infunnit sig för att lägga fram sina synpunkter vid den efterföljande diskussionen, som då enbart gällde turistbyråns verksamhet i Kopparberg och i Ljusnarsbergs kommun. Och det var många synpunkter, som mest gick ut på, hur vår intressanta och vackra kommun ska kunna öka sin turism och på det viset få del av de inkomster, som turism medför.

Bergslagenturist-002

Det fastställdes att Kopparbergs största problem är boendet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bäddar, för att fler turister ska kunna stanna över natten och på det viset tillföra kommunen den turistnäring, som mycket väl skulle kunna vara möjlig. Men det problemet kan varken turistbyrå eller kommunstyre avhjälpa. Det är och förblir en uppgift för Ljusnarsbergarnas egen företagsamhet.

Bergslagenturist-001

Tills det händer något på boendefronten, får vi Kopparbergare nöja oss med dagturister, som stannar för att se kyrkan, i bästa fall något museum och äta en glass på loftboden.
Men vi har mycket mer att bjuda på och det hoppas vi på.

Text och foto: Monika Käller

Kommentarerna är avstängda