News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Trädgårdsföreningens Årsmöte 2017

Trädgårdsföreningens Årsmöte 2017

17-02-28
_DSC1969web

På söndagseftermiddagen höll Ljusnarsbergs Trädgårdsförening sitt årsmöte i Stora Gården. Det kom ett 40-tal medlemmar och det var betydligt fler än man anat, så man fick plocka fram fler stolar och fler kaffekoppar, men ”Finns det hjärterum så ….”

_DSC1930web

Ordförande Margareta Torstensson hälsade välkommen och så startade mötet.

_DSC1938web

Som ordförande för mötet valdes Christina Schaffer och sekreterare blev Gunilla Andersson. Dagordningen fullföljdes punkt efter punkt och alla slutfördes med positivt besked. Under punkten ”Verksamhetsberättelse” tog Christina upp alla saker föreningen sysslat med, alla besök man gjort på olika platser och vilka som berikat föreningens medlemmar med idéer och kunskap.

_DSC1942web

När man kom till punkten ”Motioner och förslag” visade det sig att deltagarna fick rösta. Förslaget handlade om medlemsavgiften och frågan var om den

  1. Skulle vara kvar oförändrad
  2. Om man skulle höja till 150:- eller
  3. Om man skulle höja till 350:- och då få tidningen Hemträdgården, vilken är Riksförbundets tidning.

En del medlemmar har den redan genom eget medlemskap i förbundet eller annan trädgårdsförening och röstningen utföll till fördel för förslag 2.

Så skulle styrelse för 2017 utses. Ordförande Margareta Torstensson och kassör Elisabet Lenné hade bett om entledigande från sina tjänster, så det blev en del förändringar.

Den nya styrelsen kommer att bestå av

Per Klingberg ordförande, Christina Schaffer sekreterare, Kim Folcker kassör och övriga ledamöter Ingrid Karlström, Aina Pakola, Gunilla Andersson och Rolf Elmström. Rolf kommer också att bistå Per i hans ordförandearbete.

Under punkten ”Övriga frågor” tog man upp odlingarna som funnits vid Vallmovägen och om trädgårdsmästare Maria Jansson kan göra en insats där. Man pratade också om Avestas arbete med Grön Integration och nämnde Karin Wouda  i sammanhanget, eftersom hon brinner för ämnet och jobbar aktivt för integrationen.

Björn Öringbäck för Kopparbergarn berättade, att om trädgårdsföreningen börjar med något odlingsprojekt med barn och ungdomar, kan Kopparbergarn ställa upp med sponsring. Kopparbergarns idé är ju att stödja de unga i kommunen.

_DSC1945web

Rolf Elmström passade också på att tacka Margareta för hennes långa engagemang i föreningen. Hon berättade att hon började för 12 år sedan och att det är dags att lämna över klubban till någon annan.

_DSC1952web

En riktig kram och blommor fick hon förstås och Rolf upplyste alla om, att även Elisabeth Lenné ska få en kvast när han träffar henne. Hon kund tyvärr inte närvara vid mötet.

Nu var det dags att fylla kaffekopparna och mackorna var så snitsigt ordnade, att de kunde delas på två, vilket behövdes den här eftermiddagen. 27 mackor räckte bra till alla på det viset.

_DSC1955web

Så presenterades Magnus Westling, som skulle prata om sina försöksodlingar i Hjulsjö på kulturväxten gråärt.

_DSC1957web

Magnus, som är utbildad kock och doktorand i måltidskunskap på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, flyttade till Hjulsjö 2015. Hans sambo Märta Gunnarsson, trädgårdsingenjör, som tyvärr inte kunde vara med den här dagen, kom dit i somras. Båda har ett stort intresse för hållbart leverne  när det gäller odling och mat och börjat ett samarbete med Måltidens Hus i Grythyttan, där studenterna fått pröva på att göra färs av gråärtor.

_DSC1961web

Men det började med kaffe. Han bestämde sig för att starta ett litet kafferosteri i det gamla gästgiveriet i Hjusjö och köper bönorna direkt från odlarna för att se till att odlingen sker på schyssta villkor och ger odlarna bättre pris än Fairtrade.

_DSC1972web

Sedan funderade han över vad vi egentligen äter. Vi använder alldeles för få sorter och utarmar på så sätt mångfalden. Det är viktigt, tycker han, att det finns en relation mellan människa och produkt genom smak, lukt mm. Bilden visar på olika exempel.

I Lettland hittade han en sorts gråärtor han gillade och tog med sig till Sverige.  De är av sorten Retrija och har nu odlats vid Måltidens hus. De mognar tidigt och ger en stor skörd.

_DSC1964web

Gråärtor är en gammal kulturväxt och just sortval och mångfald är viktigt för Magnus. Det gäller att kunna klara kriser och svåra väderförhållanden som torka och kyla. Han fick en halv miljon kronor för att starta det här försöket under ett halvår. Det finns mycket att komma underfund med. Gråärtor innehåller en hel del tanniner och beskan måste hävas genom kokning och både smak och konstisens bearbetas under försökstiden, för att ge en så smaklig slutprodukt som möjligt. Vi önskar honom all lycka i fortsättningen.

_DSC1976web

Nästa gäst, som var Jim (Jimmy) Hoppe, kom fram och berättade om sin relation till entreprenörskap och växter. Han har odlat sedan barnsben och finner lycka i att se det gro och växa. Nu har han köpt Rohbacks Gardencenter i Kopparberg och ämnar ha öppet där året om. Bara nu under våren fortsätter Rohbacks som tidigare, innan Jimmy Hoppe tar över odlingarna.

_DSC1977web

– Jag vill att det ska gå att köpa blommor hela året, säger Jimmy och julgrupper – jag älskar att göra julgrupper.

Han vill också gärna, att andra ska kunna njuta av atmosfären i växthuset och ser fram emot en liten kaféhörna och grupper som gillar att pyssla med blommor.

Tävling

Till sist lyste han ut en tävling. Han vill ha ett bra namn på växthuset och den som vinner får en stor julgrupp i pris. Namnet kan skickas till Kopparbergarn webmaster@kopparbergarn.se eller ring Björn Öringbäck 070-530 57 86. Kopparbergarn återkommer med slutdatum senare.

_DSC1985web

De lotter, som sålts tidigare under eftermiddagen, fick nu sina vinnare. Allehanda små och större priser delades ut och en del kan petas ner i jorden och kanske ge en riktigt god skörd under sommaren.

Nästa gång handlar det om att göra kompost, en nog så viktig uppgift för medlemmarna, som har trädgård och odlingar som intresse.

_DSC1984web

– Välkomna till ett riktigt bra trädgårdsår! önskar ordförande Per Klingberg och hans medhjälpare Rolf Elmström.

Text: Inger Aftonljus
Foto: Björn Öringbäck

 

Kommentarerna är avstängda