News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Stor ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn

Stor ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn

2015-10-22

migrationsverkets-prognos

Idag kom Migrationsverket med en chockprognos vad gäller ensamkommande flyktingbarn, 33.000 väntas komma under 2015. Även under 2016 väntas en stor mängd, 24.000 ensamkommande barn, till Sverige.

Ett ensamkommande flyktingbarn är ett barn under 18 år som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Även om de har släktingar i landet så blir inte dessa automatiskt legal vårdnadshavare, utan då utses en god man i vårdnadshavarens ställe.

En god man ska utses skyndsamt, eftersom barnet utan vårdnadshavare inte kan börja skolan, få några pengar från Migrationsverket eller vård och dessutom inte har någon som företräder dem gentemot olika myndigheter.

Till kommunerna Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommer nu löpande en mängd ensamkommande barn. Huvuddelen kommer från Syrien och Irak. De flesta är pojkar mellan 14-16 år, men det finns också en hel del yngre barn samt tjejer. De yngsta barnen är bara 9-10 år gamla.

Dessa barn kommer antingen till HVB-hem, bor hemma hos släktingar eller blir placerade i familjehem.

Överförmyndarnämnden behöver nu rekrytera nya gode män för ensamkommande flyktingbarn. Om du eller någon du känner är intresserade av att hjälpa till, följ instruktionerna på Ljusnarsbergs kommuns hemsida. (Hanteringen kan gå långsamt på grund av den höga arbetsbelastningen.)

Att vara god man för ett ensamkommande barn kräver tid och engagemang, åtminstone 2-4h/vecka. Man följer barnet genom asylprocessen, som med nuvarande handläggningstider kan ta över ett år.

Som god man för ensamkommande barn får man timarvode för den tid man lägger ner i uppdraget, samt ersättning för de resor man gör.

Text: Åsa Rosenberg

 

 

 

Kommentarerna är avstängda