News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ställdalens Naturstuddieklubb har haft årsmöte 2019

Ställdalens Naturstudieklubb har haft årsmöte 2019.

2019-02-17
Ännu ett årsmöte har genomförts. Ställdalens Naturstudieklubb inbjöd i lördags till sitt årsmöte på Bruksgården. 22 medlemmar mötte upp.
Innan årsmötet startade hölls en parentation över klubbens mångårige sekreterare Inger Ljungqvist.

Undertecknad, klubbens ordförande, tände ett ljus och höll ett kort tal som påminde åhörarna om Ingers stora betydelse för klubben.
Efter en stunds tystnad öppnades årsmötet.

Ulf Hilding valdes till mötesordförande och Bengt Lundell till dess sekreterare.
Verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelse upplästes. Mötesdeltagarna tyckte att det inte fanns något anmärka på så styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
En något förändrad styrelse valdes.

Till ordförande för verksamhetsåret 2019 valdes Thyra Lundell för tjugoandra gången.
Som styrelse valdes Kjell Hansson, Kerstin Johansson, Lars-Erik Petterson, Bengt Johansson, Birgitta Palm Andersson och Kerstin Kuismin.
Som ersättare i styrelsen valdes Willy Andersson och Ulf Hilding.
Styrelsen kommer att konstituera sig senare.

Trivselgruppen, utflyktsgruppen och naturvandrarna är kommittéer som har i uppdrag att gör arbetet för styrelsen  enklare.
Till valberedning valdes Leif Ljunqvist och Bengt Lundell.
Ordinarie revisorer Leif Ljungqvist och Sture Ekmark omvaldes. Som ersättare valdes Inger Hilding.
Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till oförändrande 50:-/person och familj.
Thyra Lundell rapporterade från ett möte som SAIK inbjudet samtliga föreningar i Ställdalen till. Förslaget om att samordna verksamheterna diskuterades och fick ett gott gensvar från samtliga. Ett nytt möte planeras. Leif Ljungqvist och Thyra Lundell fick årsmötets förtroende att representera Naturstudieklubben vid kommande möten.
Efter att dagordningen var avklarad förklarade Ulf Hilding mötet för avslutat.

Från köket kom aptitretande dofter.

Det bjöds till bords och en god fisksoppa serverades. Kerstin Johansson i trivselgruppen hade kokat den. Under trevligt samtal avnjöts soppa.

Nästa punkt på programmet var en tillbakablick på 2018. Bengt Lundell hade sammanställt bilder från årets aktiviteter. Kimmo Kuismin och Thomas Johansson deltog också med bilder. Tillbakablickar ger inspiration för framtiden. Bengt hade även plockat ihop bilder från en resa till Gränna och Visingö som gjordes för 10 år sedan.

Så blev det dag att fördela lotteribordets varierande innehåll. Några lyckligt lottade kunde gå hem med vinster.
Eftermiddagen avslutades med kaffe och god kaka som Birgitta Ekmark bakat. Hon är också medlem i trivselgruppen.
Vi lämnade Bruksgården mätta och nöjda efter en trevlig eftermiddag.

Text:Thyra Lundell Foto: Kimmo Kuismin

Kommentarerna är avstängda