News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ställdalens byalag valde ny ordförande

Ställdalens Byalag valde ny ordförande.

2019-03-20
Byalagslokalen i Ställdalen fylldes till bredden av intresserade medlemmar när det var dags för årsmöte.

Ordförande Christer Lindström hälsade välkommen. En stadgeenlig dagordning godkändes.
Till ordförande för årsmötet valdes Christer. Till sekreterare valdes Wanja Karlsson och Eva-Leena Johansson.
Wanja läste upp en innehållsrik verksamhetsberättelse.
Eva-Leena Johansson redogjorde för 2018-års räkenskaper. En lite förlust noterades men byalaget är stadd vid god kassa.
Efter att revisionsberättelsen upplästs gav mötet styrelsen ansvarsfrihet.
Så var det dags att välja ny styrelse. Christer Lindström såg helst att en ny ordförande valdes då han anser sig ha dåligt med tid. På förslag från Bengan Andersson valdes nuvarande vice ordförande Kjell Hansson till ordförande och Christer till vice ordförande. Wanja Karlsson omvaldes till sekreterare och till kassör valdes Eva-Leena Johansson.
Övriga styrelsemedlemmar presenteras nedan.

När de viktiga valen var gjorda informerade Eva-Leena om läget för den demolerade busskuren. Den byggdes med EU bidrag för många år sedan med byalaget som projektansvarig. Men skall man idag uppföra en ny i byalagets regi säger Länsbussar att då får man stå för all skötsel av hållplatsen själva. Det blir ett tungt ansvar och en stor kostnad, ca 18 000:-, bara för vinskyddet så styrelsen har beslutat att inte åtaga sig det ansvaret.

Eva-Leena informerade även om problem med hyresvärden. Sedan i höstas har det inte funnits någon värme varken i Byalagslokalen eller husen för övrigt . Vid påstötning kom värden med två stora el-element. De har inte kunnat hålla acceptabel temperatur när det varit kallt och elräkningen har blivit stor. Ansökan till hyresnämnden skall göras för att hyresvärden skall ta sin del av kostnaden för uppvärmningen eftersom hyran är baserad på att värme ingår.
Trafikverket har långt gående planer på att göra om stationsområdet eftersom tågtrafiken ökar och tågen behöver mötas i Ställdalen. Eva-Leena hade sett förslag till sådana förändringar.

Från april månad tar Telia bort tariffen för fiber till föreningar så nu får man betala fullt pris.
Styrelsen har därför beslutat att stänga internetuppkoppling till lokalen. Det är främst Kaija Remonen och Eva-Leena som använt den i sitt arbete i föreningen och nu kommer de att göra det jobbet på sina privata datorer. Mötet beviljade en ersättning på 500:-/år och person som en liten kompensation.
Frågan om hur man skall få nya unga krafter att engagera i Byalagets verksamhet togs upp. Ett spörsmål som nästa alla föreningar grubblar på och inte hittar något bra svar.
Affären var också en fråga som togs upp. Tyvärr är det ett svårlöst fall allra helst nu när husen är utan värme.
Så avslutade Christer Lindström mötet.

Kaffe bars fram.

Vackra och skulle det visa sig goda smörgåstårtor från Bångbro Herrgård kom fram på borden. Mötets deltagare lät sig väl smaka.

En trevlig stund med goda samtal avslutade årsmötet.

Text: Thyra Lundell. Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda