News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Ställdalens byalag planerar framåt

Ställdalens byalag planerar framåt

2023-04-01

Ställdalens byalag har haft årsmöte för 2022.

20 medlemmar hade nappat på kallelsen.

Efter att det valts ordförande, Kjell Hanson och sekreterare, Erik Karlsson för mötet avverkades dagordningen stadgeenligt.

Styrelsen redovisade verksamheten för 2022. Där fanns både årliga återkommande aktiviteter som valborgsmässofirande och vårstädning av byn. Det pågår en studiecirkel ”Ställdalen förr och nu”. Måndagskaffe är en bra aktivitet för att mötas och prata. En ny mötesplats Ställbergsvägen 16, har startats i samarbete med Svenska Kyrkan. Minnesplatsen efter tågolyckan 1956 vårdas.

Folkets trädgård har haft ett digert program. Här är det graffitimålning för vuxna 

Alla dessa verksamheter fortsätter under 2023. Ställdalens byalag har en aktiv och initiativrik styrelse.

Ewa-Leena Johansson, föreningens kassör, redovisade det ekonomiska resultatet för 2022. Ekonomin är god och årets resultat gav ytterligare påspädning i kassan. Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket årsmötet beviljade.

Eftersom verksamheten fungerar bra valdes styrelsen om med Kjell Hansson som ordförande. Han tackade för förtroendet att leda Ställdalens Byalag ännu ett år.

Gunnar Broman är en av alla nöjda medlemmar i Ställdalens Byalag.

Mötet avslutades men ännu ett årsmöte stod på agendan nämligen Vägföreningen i Ställdalen. Ewa-Lena Johansson redogjorde för verksamheten där Wanja Karlsson är ordförande. Vägföreningen har avtal med Ljusnarsbergs kommun som sköter underhållet av vägarna. 2022 beviljades anslag från Vägverket för att upprusta Skolvägen.

Elin Hector visade bilder från verksamheten i Folkets Trädgård under 2022.

Det började med stödgalan för Ukraina den 15 mars. Ett hundratal besökare kom.

De fick 2 timmars varierande underhållning. Över 14000:- samlades in som vidarebefordrades till Röda Korset för att komma dit där det bäst behövdes. Förskolan har deltagit med plantor och skötsel.

14 feriepraktikanter har haft sysselsättning under sommaren. ABF betalade deras löner.

     

Deras arbete gjorde att Folkets Trädgård blev en fröjd för både öga och näsa. Sommaren avslutades med en skördefest. En måltid lagades av trädgårdens växter.

De har också skött odlingar vid Kyrkbacksskolan

Årets tema i trädgården blir trä i alla dess stadier. Innan kaffet delade Kicki Hendahl ut lappar till mötesdeltagare. Hon ville att de skulle tänka över och skriva ner förslag till nya aktiviteter och förbättringar i Folkets trädgård.

Så var det dags för kvällens belöning. Kaffe med smörgåstårta från Bångbro Herrgård. Rikligt tilltaget så alla kunde äta sig väl mätta.

Innan vi skildes redovisade Kicki vad som skrivits på lapparna. Det var många intressanta och spännande ideer som kläcktes. Nu kan Ställdalingar och besökare se fram emot en sommar med många trevliga stunder i Folkets Trädgård.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda