News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Sportlovet

Sportlovet

2020-02-07
Under flera år har vi i Ljusnarsberg genom statsbidrag kunnat finansiera lovaktiviteter. Tyvärr uteblev dessa statsbidrag förra året och så även i år. Årets sportlovsprogram är därför ett fint resultat av samordning och samarbete över gränserna, precis som vi vill ha det. Både föreningsliv, näringsliv och Ljusnarsbergs kommun har tillsammans skapat möjligheter för barn och unga till ett aktivt, och roligt, sportlov. Vissa aktiviteter kostar lite grann, andra är helt gratis. Vissa aktiviteter anordnas helt ideellt och andra organiseras inom kommunala verksamheter. Vi ser barn och ungas fritid som väldigt betydelsefull och kommer även fortsättningsvis lägga resurser på, att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en meningsfull sådan med hjälp av det starka civila samhället vi har i kommunen.

Bristen på snö och kyla gör att vi valt att åka till Råsshallen för ett ispass med GSK, för att få tillgång till åtminstone en vintersport. Se bifogad länk för fullständigt lovprogram, följ gärna ”Lovaktiviteter i Ljusnarsbergs Kommun” på facebook för att hålla er uppdaterade.

Sportlov 2020

Natalie Peart
Fritidskonsulent
Ljusnarsbergs kommun

076-2132973
0580-80415
natalie.peart@ljusnarsberg.se

Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

www.Ljusnarsberg.se 

Kommentarerna är avstängda