News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

SPF:s månadsmöte i november

SPF:s månadsmöte i november

2017-11-11

Många medlemmar bänkade sig på Stora Gården. Ämnet för dagen intresserade.

IMG_9132_650px-1

Thomas Abrahamsson hälsade Jessica Eriksson, chef för Ljusnarsbergs Fastighetsbolag och åhörarna, välkomna.

IMG_9136_650px-1

Jessica började med att berätta om kommunens bostadsförsörjningsplan där bl.a. f.d Garhytteskolan ingår.

IMG_9130_650px-1

Planen antogs av kommunfullmäktige 25 oktober 2016. Då tittade man på helheten för att kunna göra en långsiktig plan för anpassning av bostadsbeståndet. Kommunen har kravet på sig att alla som bor i kommunen skall kunna leva i goda och ändamålsenliga bostäder. Utmaningarna är många och frågorna med. Hur stor kommer befolkningen att vara i framtiden? Innevånarnas ålderstruktur? Åldersstiget fastighetsbestånd? Hur förändras omvärlden?
Det som just nu är mest aktuellt är att skall finnas bostäder för dem som behöver planlösningaar som gör vardagen enklare. Antalet äldre ökar och många förblir så friska att man vill bo i lägenhet om den är utformad så att det går. Det gäller främst att man skall kunna röra sig i lägenheten även om man behöver rullator eller rullstol. Projektering av Krokforsområdet är slutförd och ombyggnad kommer att ske.
Jessica kom med det mycket glädjande beskedet att det idag inte finns några köer till de särskilda boende i kommunen.

IMG_9149_650px-1

Så var det då ombyggnaden av Garhytteskolan till bostäder. Det var säkert den frågan som lockat de flesta till dagens möte. Projekteringskalkylen innehåller 17 lägenheter i 3 plan. Tyvärr har man hitta spår av föroreningar i form av metaller i marken så innan planerna kan sättas i verket måste flera prover tas. Alltså osäkert om planerna kan bli verklighet.

IMG_9154_650px-1

Ritningarna visar att det kommer att bli balkonger ner mot älven. Det bli säkert många som ställer sig i kö för att bo centralt. Kommunens trädgårdsmästare, Maria Jansson, har skissat på utemiljön så den stora tomma planen framför kommer att bli parkliknande.
Jessica fick ta emot många frågor och varma applåder efter sin redogörelse.

IMG_9158_650px-1

Thomas tackade henne med en blomma.

IMG_9151_650px-1

Så var det dags för kaffe och goda smörgåsar.
Wera Pöchhacker informerade om att Kyrkbacksskolan söker volontärer. Det kan gälla rastvakt, klassmormor (farmor,farfar, morfar) läxhjälp och andra stödjamde uppgifter.
Är man intresserade så ring Wera hon förmedlar kontakt.
Inger Hilding är medlem i kommunens handikappråd tillsammans med Barbro Resare.
Inger informerade om att det skall finnas varierande möjligheter till nätuppkoppling på alla särskilda boenden som finns i kommen. Tyvärr fanns det åhörare som hade erfarenhet av att det fungerade dåligt. Inger skall gå vidare med frågan.
Barbro Resare tog upp frågan om de dåligt markerade gång–och cykelbanorna i tätorten och har fått beskedet att det skall åtgärdas.

IMG_9170_650px-1

Barbro gjorde också reklam för en lampa som man kunde ha som nattlampa. Den ansluts till en vanlig stickkontakt och blir då en trygghet om man måste upp ur sängen på natten.

IMG_9170_redigerad-1

Vid strömavbrott används den som vanlig ficklampa. Det här enkla hjälpmedlet finns att köpa på Svens Larssons.
Så avslutades dagens sammankomst med lottdragning där Kopparbergarns fotograf lyckades vinna första pris, en korg fylld med ätbara saker.

Text. Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda