News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

SPF Ljusnarsberg på Bångbro Herrgård för sedvanligt månadsmöte

SPF Ljusnarsberg på Bångbro Herrgård för sedvanligt månadsmöte

2024-04-14


MAS-Medicinskt Ansvarig Sköterska, Gunilla Andersson t.h., kvalitetssamordnare och Camilla Andersson Larsson t.v. processledare förklarade begreppet ”Nära Vård”. Mycket och bra information om bland annat hur alla inblandade parter hjälps åt för att det skall bli så bra som möjligt. En del frågetecken som rätades ut.

Birgitta Palm Andersson, SPFs representant i kommunens råd för funktionsnedsatta och pensionärer, redogjorde för det senaste mötets innehåll. Där togs önskemålet från SPF upp om möjlighet att få kommunal hjälp när man har svårt att klara sig i den digitala världen.


En översiktsbild på några av deltagarna.


Kaffe, kaffetåren är bara ett måste. Förtäring som inte är tärande utan livgivande.


Ett kåseri av Thomas Björck. Singularis och pluralis kan understundom ställa till problem för de som inte vet skillnaden.
Efter mötet fanns det hjälp att få för att spärra sin bostadsadress på Skatteverkets hemsida. Flera tog tillfället i akt.

Tack för i dag och dags att fara hemåt. Om man kör lugnt är det ingen fara. Kom att tänka på: När mor är i fara är far i Mora.

Foto och text: Bo Kempegård

Kommentarerna är avstängda