News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

SPF har startat 2017

SPF har startat 2017

17-01-14
Stora Gården mötte SPF:s mötesdeltagare inbäddad i årets första snöstorm.

IMG_0049_650px-1

Det var skönt att komma in i värmen och mötas av trevligt pratsurr från dem som anlänt tidigare. Ett tjugotal personer hade trotsat ovädret.

IMG_0009_650px-1

Ordförande Birgitta Palm Andersson hälsade alla välkomna och informerade om eftermiddagens program.

IMG_0020_650px-1

Först ut var Barbro Resare som gav information om mediciner och äldre. Tyvärr händer det att medicinantalet bara byggs på utan att det finns någon kontroll på att de kanske motverkar varandra. Är man pensionär och har mer än fem mediciner har man rätt att få kontroll 1 gng/år.

Apoteket är bäst på att göra dessa kontroller. De har ett dataprogram som på några minuter stämmer av nyttan av olika mediciners samverkan. Är man med i deras kundklubb är översynen gratis annars får man betala en mindre summa. Farmaceuterna har tre års utbildning och är därmed mycket kunniga inom området. Barbro rekommenderade att rådgöra med Apotekets personal. Känner man någon som inte har möjlighet att ta sig till Apoteket så fråga om en fullmakt från den personen och hjälp till med medicinkontrollen.

IMG_0034_650px-1

Mikael Haapala, näringsutvecklare i Ljusnarsberg fick sedan ordet. Han började med att ge lite perspektiv på kommunens utveckling.

IMG_0026_650px-2

1957 var invånarantalet över 10 000. 2016 var invånarantalet under 5000 personer i kommunen. 1957 fanns det gott om industrier och gruvor som gav många arbetstillfällen.
Det finns också statestik som säger att i åldersgruppen 15 – 35 år är man mest benägen att flytta. Några återvänder men allt för få.
Men det är faktiskt inte bara negativ utveckling. Kommunens förtroende hos företagarna har stigit avsevärt under åren. 2009 rankade Svenskt Näringsliv Ljusnarsberg på 254:de plats av landets 290 kommuner. 2015 var rankades kommunen på 95 plats.

Örebro Läns kommuner har ett fruktbart samarbete. Tidigare var varje kommun sin egen lyckas smed. Numera träffas man en gång i månaden och pratar om gemensam strategi för länet.
Mikael delgav också siffror för Sveriges export. Där ligger turismen i topp på 113 miljarder. Sist ligger trävaror med 32 miljader. Den här informationen blev upptakten till en livlig diskussion kring turismens utveckling.

IMG_0047_60px-2

Sist informerade Mikael att f.d. Kopparbergsskolan förmodlingen kommer att byggas om till 17 lägenheter. Det var en mycket bra genomlysning av kommunens framtid som mötesdeltagarn delgavs.

IMG_0039_650px-1

Nu var det dags att tömma kaffekannorna på gott kaffe och faten med goda smörgåsar. Några av deltagarna blev extra nöjda med mötet då de vann priser på inköpta lotter.

Mötet avslutades med att Birgitta Palm Andersson och Ulf Hildebrandt tog upp frågan om nya medlemmar till styrelsen. Nästa möte den 1 februari är årsmötet. Kanske finns det någon SPF:are som tänkt över frågan och åtager sig något uppdrag.
Så var det dags att gå ut i snöovädret och borsta av snöiga bilar innan färden gick hemåt.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda