News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Socialdemokraternas årsmöte

Socialdemokraternas årsmöte

2019-03-20

Socialdemokraterna avhandlade sitt årsmöte på Bångbro Herrgård, 0ch närvarade gjorde också Norra länsdelens nyblivna riksdagsman Daniel Andersson.

Daniel är uppvuxen  Frövi.

.

Årsmötet öppnades med en parentation och efter det valdes Daniel Andersson till mötets ordförande, och Ulla Karlsson till mötets sekreterare.
Efter att presidiet utsetts följde resten av årsmötes punkterna. När det kom till valärenden valdes Ken Karlsson till ordförande för året.

På övriga frågor kommer 2-3 huvudfrågor att bli huvudfokus under året, det blev förslagsvis skola, fastigheter samt äldreomsorgen. När mötet var avslutat gick hela sällskapet upp till restaurangen där vi avnjöt en härlig lunch.

Text och foto: Sture Ekmark

Kommentarerna är avstängda