News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Socialdemokraternas årsmöte 2020

Socialdemokraternas årsmöte 2020

2020-03-22

Lördag 21 mars höll Socialdemokraterna i Ljusnarsberg sitt årsmöte på John Scotts. Ett årsmöte, som så många andra just nu, präglades av Coronavirusets påverkan på hela vårt samhälle. Det innebar att mötet var decimerat på deltagare då alla som hade något symtom på förkylning stannade hemma, så även alla 70+ som tillhör den utpekade riskgruppen och vi som var där följde de rekommendationer som folkhälsomyndigheter gett med en noggrann handhygien och ett lagom avstånd till bordsgrannen.

Mötet innehöll sedvanliga årsmötespunkter och under punkten val, så återvaldes Ken Karlsson för att ytterligare ett år vara ordförande. Övriga i styrelsen är Lena Berglund, Mattias Svedberg, Antti och Maud Tsupukka, Gert Stark, Jon Brossberg, adjungerade till styrelsen är Ulla Kalander-Karlsson och Ewa-Leena Johansson.

Bortsett från de vanliga punkterna på dagordningen diskuterades två frågor mer ingående. Den ena var den traditionella Socialdemokratiska dagen 1-maj som mötet enades om, med tanke på det ovissa läget just nu, att ställa in. Någon annan variant för att fira de traditionellt viktiga socialdemokratiska värdena och frågor kommer styrelsen se över när läget stabiliserat sig.

Den andra frågan, som präglade stor del av mötet, var hur Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle både kortsiktigt och långsiktigt framåt. Kortsiktigt känns det som läget är hyggligt under kontroll och i vår kommun känns det som det finns en bred uppställning för att klara nödvändiga uppgifter. Såväl företag, föreningar, organisationer, sjukvården, kommunen, privatpersoner med flera ställer upp för sina medmänniskor nu. Men, det som bekymrar oss är den mer långsiktiga påverkan som ”nedstängningen” av samhället får på företagsamheten och jobben. Lokalt kommer vi kunna via kommunen se över vilka kommunala stödåtgärder som är möjliga för att underlätta för att värna jobben. Vi vill uppmana alla att handla lokalt för att hålla i gång hjulen, vi ska lyssna in de problem som dyker upp och verka för både regionala och nationella insatser. Kommande vecka kommer vi ringa våra 70+ medlemmar för att höra hur de klarar sin vardag nu och om de behöver hjälp med något. Ett viktigt budskap nu är att även om läget är allvarligt så är det viktigt att känna hopp och tillit. Tillsammans visar vi solidaritet och tänker på ”vad kan jag göra för att hjälpa till”. Vi kan alla hjälpa någon!

Mötet präglades av det allvarsamma läget, men vi följde också rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att sträva mot normalitet så vi unnade oss en god lunch på John Scott innan vi alla vände hemåt. Trots allt, ett trevligt årsmöte och tack till alla Er som kom!

Text och foto: Ewa-Leena Johansson

Kommentarerna är avstängda