News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Smitta i olika verksamheter – men ingen ökning i antal patienter på vårdavdelning

Smitta i olika verksamheter – men ingen ökning i antal patienter på vårdavdelning

2020-09-17

Coronadrabbade idrottslag, smittad personal inom kommunal verksamhet och smitta på ett vårdboende. Nya fall av covid-19 bekräftas ännu, men läget är fortfarande under kontroll med låg beläggning på vårdavdelning för corona. Det framkommer av lägesbilden som Länsstyrelsen har skickat till regeringen.
–. Vi ser fler och fler exempel på åtgärder som genomförts av företag och organisationer för att minska risken för smittspridning. Sådana åtgärder, stora som små, är jätteviktiga, säger landshövding Maria Larsson.

Goda exempel på efterlevnad av rekommendationer

Länsstyrelserna har i uppdrag att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Här är några exempel:

  • Ett företag inom turism och besöksmål rapporterar att de erbjuder utomhuspaket vid bokning av dagkonferenser.
  • Information till bussförare att bara ta emot cirka 50 procent beläggning på regionbussar samt 30 procent beläggningar på stadsbuss. Förstärkningar på de avgångar där efterfrågan är större.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

  • Två personer vårdas för tillfället på vårdavdelning för covid-19.
  • En kommun rapporterar om smittad personal i verksamheten.
  • En kommun rapporterar om smitta på vårdboende.
  • Två kommuner har konstaterad smittspridning i lokala idrottslag. Dialog förs mellan idrottslagen, kommunen, Länsstyrelsen samt smittskyddet på Region Örebro län.
  • Tidigare smittspridning på ett vårdboende är nu under kontroll och nio brukare är inlagda på kommunens covidavdelning.

Kontaktperson
Stabschef
Christina Schöön
010-224 83 00

Presstjänst
Erik Norin
Kommunikatör
010-224 82 67

Fördjupning

Efterlevnad av rekommendation

Kommentarerna är avstängda