News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Småpartier

…. alla de övriga trettioen.

14-09-10

Valet, eller rättare sagt valen, närmar sig alltmer, och i diverse opinionsmätningar är det så många som 15 % som ännu inte bestämt sig för på vilket parti de ska lägga sin röst.

I riksdagsvalet handlar det om ett tiotal partier som har möjlighet att samla tillräckligt många röster för att komma in i den beslutande församlingen. Några av dem kommer med säkerhet att återfinnas där medan andra får leva med osäkerheten in i det sista.

Men det är inte bara de tio ”stora” som ställer upp i kampen om mandaten. Det finns också en mängd småpartier som deltar, och ute i kommunerna händer det relativt ofta att lokala partier är framgångsrika.

Men även i riksdagsvalet återfinner vi en lång lista med namn på småpartier. Och då handlar det inte om sådana som kan tänkas knipa en eller annan procent av rösterna, utan tiondelar eller hundradelar av en procent!

I många fall är dessa småpartier kortlivade, men i några fall har man varit med länge.

Till den skaran kan man räkna partiet Enhet, som inför årets val satt upp sina små affischer i Kopparberg.

Kopparbergarns välbekanta nyfikenhet ledde till en del sökning på Internet och så småningom även till ett telefonsamtal med Pia Hellertz, som är Enhets kontaktperson i Örebro Län.

Enhet har med varierande framgång deltagit i riksdagsvalet sedan 1991, men har aldrig fått mer än någon eller några hundradels procent av rösterna. Så vi undrar hur man kan hålla på val efter val utan att ge upp.

– Allting får ta den tid det tar, säger Pia. Man kan inte tvinga en blomma att veckla ut sig snabbare, eller ett barn att skynda på med tandömsningen! Enhet är ett visionsparti som bygger på människans andlighet och mot den bakgrunden är det ett mycket långsiktigt arbete.

En titt i Wikipedia ger följande beskrivning:

Enhet är ett svenskt politiskt parti som betonar bastrygghet, relationer och människors existentiella längtan. Partiet förordar ett nytt ekonomiskt system, där basinkomst är en av huvudpunkterna, men också satsningar på skola, miljö, djurrätt och pacifism. De samhälleliga förändringarna måste enligt Enhet gå hand i hand med ett inre arbete för ökad frid, harmoni och självkännedom. Idén att det inre och det yttre hänger ihop, som en enhet, förklarar dessutom partinamnet.

I några fall har dock nya småpartier tagit sig förbi fyraprocentspärren, och Sverigedemokraterna har till exempel på kort tid tagit steget från mindre än en procent till dagens läge där man faktiskt kan bli tredje största parti. Kanske kommer i år Feministiskt initiativ att göra om den bedriften.

I valet 2010 samlade småpartierna, som inte kom in i riksdagen, tillsammans närmare 90 000 röster, vilket motsvarar ungefär 1,5% av det totala antalet.

Det finns troligen olika åsikter om värdet i att rösta på ett parti som med största sannolikhet kommer att sakna direkt inflytande på politiken. Det finns troligen olika åsikter om blankröstning också. Men ett är säkert  –  en avlagd röst är en röst på vår parlamentariska demokrati.

Text: Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda