News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Skydda antibiotikan

logga lstPressmeddelande: Skydda Antibiotikan!

15-11-18

Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

Idag, den 18 november, uppmärksammar 23 svenska myndigheter och organisationer den europeiska antibiotikadagen genom att för första gången gå ut samlat till allmänheten i sociala medier under det gemensamma namnet Skydda antibiotikan.

www.skyddaantibiotikan.se
På en gemensam webbplats, www.skyddaantibiotikan.se, finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

– Antibiotikaresistens påverkar oss alla, antibiotika är en så viktig förutsättning för mycket av vår avancerade sjukvård idag. Men vi kan alla hjälpas åt och bara använda antibiotika när det gör nytta. Nu är det höst och förkylningstider. Då kan man tänka på att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Små val i vardagen kan göra stor skillnad för framtiden
Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Tre angelägna budskap är:

Tvätta händerna för att undvika smitta
Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den

Alla måste ta ansvar för att hejda resistensutveckling
En ökad antibiotikaresistens kommer att innebära betydande kostnader för samhället och ett ökat lidande för patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver hela samhället vara med och ta ansvar. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom sjukvården, djurhållningen och den yttre miljön.

– Det är viktigt att behandla med antibiotika när det verkligen behövs. Ofta finns andra behandlingsmöjligheter och alla infektioner kan inte botas med antibiotika, säger Åsa Heldemar, länsveterinär på Länsstyrelsen.

Mer information/kontaktpersoner:
Malin Grape, enhetschef, Folkhälsomyndigheten, 070-090 95 44, 010-205 24 56, malin.grape@folkhalsomyndigheten.se
Christina Thörn, veterinär, Jordbruksverket, 070-556 21 82, christina.thorn@jordbruksverket.se
/

Kommentarerna är avstängda