News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Samtal om odling och biologisk mångfald.

Samtal om odling och biologisk mångfald.

2021-08-27
I söndags eftermiddag samlades medlemmar i Ställdalens Byalag, Ljusnarsbergs Trädgårdförening och Ställdalens Naturstudieklubb i Folkets Trädgård.

Vi skulle delge varandra kunskaper om vikten av att gynna biologisk mångfald för att få större skördar i våra trädgårdar men också för att få behålla våra arter av bin, humlor, steklar och andra viktiga pollinatörer. Där har ängen en stor och viktig del.

Kicki Hendahl från Ställdalens Byalag men också en av initiativtagaren till Folkets Trädgård hälsade välkommen. Hon gav en fin och innehållsrik skildring om trädgårdens tillkomst och dess utveckling under de två säsonger den funnits. Från två pallkragar från tiden när det arrangerades odlingskurs för invandrare i Ställdalen 2016 till det som är nuvarande odlingsytor är klivet stort.

Per Klingberg, här tillsammans med hustrun Christina, var den som tog initiativet att aktivera invandrarna. Han har tillsammans med Thomas Andersson haft en studiecirkel i Folkets Trädgård under våren och sommaren. De startade med att dela ut fröpåsar för drivning inomhus under senvintern. Under våren grävdes nya odlingsbäddar. Så småningom kunde man plantera ut de förgrodda plantorna och så frön. Idag ser vi ett prunkande resultat.

Kopparbergarns skribent berättade om planerna att anlägga ängar i Kopparberg. Det finns ett visst motstånd till detta då det finns personer som tycker det ser skräpigt ut, när inte det är välklippta gräsmattor. Att dessa är gröna öknar utan insekter tänker man inte på. Den biologiska mångfalden gynnar i högsta grad pollinerarna. Det finns många argument emot ängar, bl.a. att det finns fästingar, men dom finns också i det kortklippta gräset. Ett exempel på konkret argument för att anlägga ängar är att av våra 270 inhemska arter av bin håller 1/3 på att försvinna om vi inte gör något snabbt.

En promenad i Folkets Trädgård visade att sommaren hade varit god för växtligheten. Här beundras ett frodigt fänkålsstånd.

I odlingsbackarna har det blandats blommor och grönsaker. Kicki beundrar resultatet.

Man känner en stor tillfredsställelse att plocka egenodlade grönsaker. Doften av nyplockade tomater är njutbar. Det är många som nu i pandemitider börjat odla i sina trädgårdar. Det är kö för att få tillgång till koloniträdgårdar och odlingslotter. Balkonger blommar som aldrig förr. På takterrasser i städerna grönskar det. Låt oss hålla kvar den trenden.

Efter studiebesöket i trädgården drog sig besökarna ner mot sittplatserna för en fikastund och fortsatt samtal om vad vi vill ha för natur omkring oss i framtiden. Kanske är det dags att lägga teorin åt sidan och börja arbeta praktisk. Vi har mycket att vinna på det. En bit på väg är mötet idag.
Folkets Trädgård ligger i direkt anslutning till det som förhoppningsvis kommer att bli äng så småningom med rätt skötsel. Ljusnarsbergs Trädgårdsförening som vet vad pollinerarna gör för att skörden i trädgårdarna skall bli god. Ställdalens Naturstudieklubb som bl.a har som uppgift att slå ängen på Dansarbacken. Dessa tre bidrar på sitt sätt med att gynna den biologiska mångfalden.

Återigen ett möte i Folkets Trädgård som stimulerade till det goda samtalet.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda