News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Rinnande och strilande vatten

Rinnande och strilande vatten.

2019-06-10
I strilande regn invigdes faunapassagen förbi Rällsälvs kraftstation.

En kort promenad i tilltagande regn togs oss ner till älven. Väl framme blev vi erbjudande en regnponcho. Det var, visade det sig, ett bra skydd för mitt anteckningsblock.

Drygt 100 personer trotsade regnet för att deltaga i en annorlunda miljösatsning.

Johan Lind planeringsingenjör vid Mälarenergi hälsade alla välkomna och redogjorde för programmet för dagen. Han gav också några fakta kring den nya bäcken som skulle bli faunapassagen för bäcköringen som är viktig för flodpärlmusslans fortlevnad . Förr gjordes fisktrappor men nu görs bäckar som skall bli mer naturliga förbifart vid kraftverken och gynna all fauna som rör sig i vattnen och dess närhet. För att färdigställa bäcken har mycket stora massor jord och lera flyttats därifrån och sten och morän flyttats dit.
Johan Lind gav en stor eloge till markägaren Rolf Ingmarsson som varit mycket tillmötesgående i projektets genomförande.

Niklas Gunnar, VD i Mälarenergi, tog också till orda och berättade att förhoppningsvis skall man år 2020 ha miljöanpassat de flesta kraftstationer. Han kunde stolt konstatera att all energi från dem är förnybar- eller återanvänd energi.

Dammen släpper förbi 800 l/sekund vilket gör att älvforan aldrig är torr.

Landshövding Maria Larsson tyckte att hon kommit till en mycket vacker trakt.

Tyvärr var hon inte riktigt ändamålsenligt klädd för vädret. Sandalerna hade passat bättre för en invigning för några veckor sedan. Då hade hon enligt egen utsago varit den enda med stövlar. Även en landshövding kan göra fel val någon gång.

Hon gladde sig över att Mälarenergi och Länsstyrelsen tillsammans arbetat för att nå ett så fint resultat .
Landshövdingen tackade Mälarenergi och sina medarbetare för att de tillsammans genomfört arbetet.
Maria Larsson tyckte det var extra roligt när man gjort dagen till en familjedag. Det är ju så att den miljö vi skapar idag får barnen ta över om några år.
Daniel Bergendal från Länsstyrelsen visade bilder på de två som faunapassagen kommer att ge större chans att föröka sig.

Flodpärlmussla och

öring

Vid en inventering i Rällsälven 2007 räknade man till ca 9000 flodpärlmusslor. De hade 2016 minskat till ca 4000.

Den nya bäcken är 350 m lång och har kostat 8 miljoner . 2 miljoner av dem är EUprojektpengar, LIFE IP Rich Water, Projektet är avsett för att rädda de mest utsatta vattendragen. Rällsälven är utpekat som riksintresse och naturreservat för hela dalgången planeras.

Maria Larsson och Johan Lind invigde den nya bäcken genom att trycka på en knapp som öppnade en lucka för vattnet att rinna genom.

Det var vid bäcken som barnen fick en uppgift av Daniel Bergendal. Det låg en hög med fin sten vid kanten. Nedanför i bäcken låg några större stenar som skapade ett lite fall. Daniel berättade att det var just en sådan plats som öringen ville ha för att leka i. För att göra det ändå bättre skulle det fyllas på med de fina stenarna bakom det lilla vattenfallet. Det fanns krattor och spadar tillgängliga så det var bara att sätta igång och det gjorde man med stor energi.

Under minglandet medan det serverades korv och kaffe med bulle träffade Kopparbergarn Rolf Ingmarsson, mannen som äger marken där den nya bäcken rann fram. Han berättade att han bott i Rällsälv i 70 år och sett hur älven ibland varit nästan torr och dessemellan svämmat över. Under den tiden har det varit 6 ägare till kraftverken och det har inte varit något miljötänk alls. En ny vattendom kommer att fastställas av minitappning från Ljusnaren. Nu hoppas han att Mälarenergi skall få älven att leva ett mer stabilt liv.

Rolf visade också var Bredjöbäcken ansluter till den nya bäcken. Då kommer det att vara fritt fram för vattenberoende fauna ända till Bredsjön.

Kopparbergarn pratade också en stund med Ulf Andersson. Ulf är driftchef vattenkraft på Mälarenergi. Han berättade att de har 10 stycken kraftverk i Ljusnarsberg. För Mälarenergi har miljötänket genomsyrat hela verksamheten. När beslut om åtgärder tas tittar med på hur kultur, miljö och fritidsintressen påverkas.

En liten pratstund med landshövding Maria Larsson och hennes make Gunnar hann vi med innan de hastade iväg till nästa invigning. Vi pratade om hur viktigt vattnet alltid varit för oss människor. Vi dricker det och använder det som färdmedel. Älvarna har varit farleder för flottning. Många älvar är idag nästa helt utbyggda för vattenkraft. Men det går att återställa det vattenlevande faunalivet. Det bevisas här vid Rällsälvens kraftstation. Bengt berättade att han tagit kort på hennes sandalklädda fötter och hon tyckte det var helt OK att visa det på bild.

Trots det envist strilande regnet blev det en mycket trevlig tillställning. Mycket god och intressant information fick Kopparbergarn med sig hem. På väg till bilen upphörde regnet och fläckar av blå himmel visade sig. Vädret är som det är. Devisen ”det finns inget dåligt väder bara dålig (fel) kläder” bevisades.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

Kommentarerna är avstängda