News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Restriktioner efterlevs genom smarta lösningar

Restriktioner efterlevs genom smarta lösningar

2020-09-03

Aktörerna i länet jobbar hårt för att restriktionerna ska efterlevas trots en ökning av personer i kollektivtrafiken i och med skolstart och semesterslut. Samtidigt har också arbetslösheten sjunkit med 177 personer under vecka 35. Det framgår i lägesbilden som Länsstyrelsen skickat till regeringen.

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens restriktioner, riktlinjer och råd följs i länet och hur detta påverkar smittspridningen. Länets aktörer gör många bra åtgärder för att minska smittspridningen.

Goda exempel på efterlevnad

 • Aktörer fortsätter att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer via den egna webbplatsen och sociala medier.
 • Populära evenemang och andra planerade aktiviteter ställs in eller sprids ut eller genomförs i andra former.
 • Samarbete mellan kommun och näringsliv i planering av arrangemang för att skapa trygga mötesformer.
 • Besöksnäringen gör åtgärder som bidrar till god efterlevnad, till exempel möjlighet att kunna tvätta händer, avgränsning till varannan sittplats och begränsning av antal personer i olika utrymmen.
  Länstrafiken har genomfört dialog med utbildningssamordnare för att hantera skolstart, vilket resulterat i att många gymnasieskolor har del av utbildningen på distans alternativt saxar tiden för skolstart.
 • Länstrafiken har också satt in extrabussar för att motverka trängsel. Informerar via hållplatser, i bussarna och webbplats.

– Länets aktörer inom både offentlig och privat sektor visar på god kreativitet och finurlighet när man skapar sätt att hålla avstånd, även i situationer där det vanligtvis kan förekomma trängsel. Det är också glädjande att invånarna i Örebro län tar till sig lösningarna och är måna om att följa restriktionerna, säger landshövding Maria Larsson.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

 • Enligt Arbetsförmedlingen har den öppna arbetslösheten i länet under vecka 35 sjunkit med 177 personer till totalt 8 275 personer. Jämfört med samma period från föregående år är det en ökning med 2 666 personer.
 • Antalet öppet arbetslösa ungdomar upp till och med 24 år uppgår till 1 395 stycken. Jämfört med samma period föregående år det en ökning med 452 personer.
 • Enligt Tillväxtverket har totalt 1 494 företag i Örebro län beviljats stöd för korttidsarbete. Företagen har totalt tagit del av cirka 470 miljoner kronor. Totalt omfattas 9 960 personer (statistiken publicerad 31 augusti).
 • Länstrafiken rapporterar att i och med skolstart och semesterslut har resandet ökat. Länstrafiken har fått inrapporterat om ca 10–12 bussavgångar dagligen där beläggningen varit för hög för att det ska vara möjligt att hålla avstånd. Länstrafiken har i nästan samtliga fall satt in extrabuss dagen efter på berörda avgångar.
 • Det är stor smittspridning i ett idrottslag i Karlskoga, 13 av 30 spelare är smittade och hela laget är satta i karantän.

Kontaktperson
Christina Schöön
Stabschef
010-224 83 00

Presstjänst

Erik Norin
Kommunikatör
010-224 82 67

Fördjupning
Efterlevnad av rekommendationer

Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro

Kommentarerna är avstängda