News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Politiskt samarbete

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i fortsatt
samarbete.

21-10-14

I ett pressmeddelande i dag kan man läsa följande:
I Ljusnarsbergs kommun har nu (S), (Mp) och (V) enats om ett fortsatt politiskt samarbete
och fortsätter som majoritet under kommande mandatperiod.
Partierna avser att inom kort skapa en gemensam plattform för de kommande fyra åren där
man på ett bra sätt kan mötas runt de olika politiska frågeställningarna och ta hänsyn till de
tre partiernas olika valda huvudfrågor. Den röda tråden i samarbetet kommer vara ”för allas
lika värde” och lägger grunden för en varm och medmänsklig politik där kommuninvånarnas
bästa står i centrum.

Pressmeddelandet är underskrivet av Ingemar Javinder (S), Natalie Peart (Mp) och Margita Larsson (V).

Kommentarerna är avstängda