News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Pizzeriabygge får besök av kontrollansvarig

Pizzeriabygge får besök av kontrollansvarig

14-04-26
Nassim Khzouz är ägare till det som ska bli den nya pizzerian i Grythyttan. Men än så länge är pizzerian en byggarbetsplats. Till sin hjälp har Nassim anlitat Lars Olov Fredh som kontrollansvarig (KA) för projektet.
– Det är många detaljer som ska fungera och Lars har hjälpt mig med många goda råd om bygget. Han har också hjälpt mig med alla handlingar till bygglovet som ska in till kommunen säger Nassim.

fred1

Den här dagen i mitten av april är kontrollansvarige på plats med en anteckningsbok i handen. Lars Olov kliver omkring bland byggnadsställningar och byggmaterial. Han stöter på Lasse Törnblom från Bergslagshus. Han är den som håller i själva bygget av pizzerian. Lasse Törnblom får frågor om olika detaljer på bygget. Lars Olov skriver noga i boken och tar även bilder med mobilen.
Jag är nöjd, allt är hittills utfört enligt bestämmelser och regler, säger han efter ett tag och slår ihop anteckningsboken.
Även Nassim säger sig vara nöjd.
Jag känner mig helt trygg med både Lars Olovs och Lasse Törnbloms insats för att pizzerian blir som jag har tänkt mig, intygar han.

Fakta om kontrollansvarig
Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt byggprojekt. Den kontrollansvarige som du anlitar måste vara certifierad. Detta fastslås i EU:s tjänstedirektiv.
Den kontrollansvarige ska
– medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen
– hjälpa dig att ta fram förslag till en kontrollplan
– se till att kontrollplanen följs
– vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller
– skriva ett utlåtande som ska vara ett underlag för byggnadsnämnden slutbesked.
Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.
För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för uppgiften.

fred2

Lars Olov åtar sig andra uppdrag

Förutom att vara kontrollansvarig åtar sig Lars Olov Fredh andra uppdrag.
– Jag hjälper de som ska bygga hela vägen från planering till färdigt bygge. Det är viktigt att allt blir rätt från början då ändringar ofta medför stora kostnader, säger han.

Lars Olov understryker att det är viktigt att fråga flera entreprenörer när någon ska bygga.
Han hjälper till att utforma förfrågan rätt så att kunden kan jämföra priser, leveranssäkerhet och kvalitet.
– Vidare är det viktigt att upprätta tydliga avtal, påpekar han. Det kan bli mycket dyrt att utforma otydliga beställningar av vad som ska utföras. Det är viktigt att både beställare och entreprenör förstår vad som ska utföras och vem som är ansvarig för de olika delarna. Målet är att när bygget är färdigt ska båda parter vara nöjda.

fred3

Lars Olov tillägger att ofta krävs en energiberäkning innan bygglov beviljas. Då hjälper han till med energiberäkning som bland annat visar hur mycket energi som krävs för uppvärmning av byggnader och hur förluster av energi fördelas mellan byggnadens olika delar. Beräkningarna visar också om byggnaden uppnår Boverkets normer. En energiberäkning krävs enbart vid nybyggnad men är även till stor nytta för befintliga byggnader då den visar byggnadens energitjuvar och hur man kan spara både energi och pengar. Den stora vinnaren är även miljön.

 

Arkad Fastighetsteknik
Lars Olov Fredh
Telefon 0734 224610
E-post lars@kapbl.se

Kommentarerna är avstängda