News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Personligt ombud

Ny service i Kommunen

I Ljusnarsbergs kommun finns sedan den första september en ny service som kallas ”Personligt ombud”. Den är avsedd att vara till hjälp för de människor som på grund av långvariga psykiska problem har svårt att ta kontakt med myndigheter och andra inrättningar. Det finns sen tidigare ett samverkansteam med liknande uppgifter. Detta är lokaliserat till Lindesberg, men är avsett att tjäna alla de fyra kommunerna i norra Örebro län. Men nu har det alltså inrättats en sådan funktion här i Ljusnarsberg. annikaa

– Det handlar om en service till människor som har svårt att göra sin röst hörd, säger Annika Andersson, som innehar tjänsten.

 

Det är alltså inte någon form av myndighetsutövning och inte heller är det fråga om att gå myndigheters ärenden.

– Arbetet sker helt förutsättningslöst, och det är den enskilda personen som är min uppdragsgivare. Det handlar om att skapa och samordna olika kontakter som kan vara lösningen på den enskildes behov. Min uppgift är att uppmuntra till kontakt och medverkan, fortsätter Annika Andersson, och att samarbeta med andra som jobbar med samma grupp av människor, till exempel Attention!

Annika Andersson har stor erfarenhet av att arbeta med människor med olika slags problem. Tidigare har hon bland annat jobbat på Yxe och med utredningar om försörjningsstöd.

– En svårighet, så här i början, är ju att bli känd, säger Annika, och att få kontakt med de människor som har behov av hjälp. Vi behöver också rekrytera kontaktpersoner som kan fungera som personliga stödjare.

– Den som är intresserad av att åta sig ett sådant uppdrag, kan höra av sig till mig på telefon 80601 för att få veta mera. Kontaktpersoner får en ersättning för sitt arbete, men brukaren/klienten kostar det ingenting, vare sig för kontaktpersonens eller min arbetsinsats.

– Kanske är det inte så många av Kopparbergarns läsare som själva känner sig vara i behov av mina tjänster, avslutar Annika, men kanske känner ni någon som skulle behöva kontakta mig, och vill ni veta mera om vad som kan göras är ni också välkomna att fråga på telefon som ovan, eller via e-post till annika.andersson@ljusnarsberg.se.

Funktionen personligt ombud finns i många andra kommuner och finansieras med statsbidrag som  länsstyrelsen administrerar. Den som vill veta mera om personliga ombuds uppdrag och verksamhet kan också läsa på http://www.personligtombud.se/

Text och foto: Björn Öringbäck

Kommentarerna är avstängda