News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Pershyttans bergsmansby och Göksholms slott på film

lansstyrelsen      Pressmeddelande

Pershyttans bergsmansby och Göksholms slott

Kulturhistoriska pärlor visas upp på film

16-03-31
Nästan femtio år har gått sedan Göksholms slott blev ett byggnadsminne, 1967. Nu har slottets spännande historia, från medeltida borg till modern bostad på 2000-talet, blivit film. Även kulturreservatet i Pershyttan har dokumenterats som film med hjälp av bidrag från kulturmiljöanslaget.
Filmerna ger en kort historik och tar oss med till platser som annars inte är öppna för allmänheten. Både Pershyttan och Göksholm skyddas, som kulturreservat respektive byggnadsminne.

– Det finns många kulturmiljöer i vårt län, men det som utmärker både Pershyttans bergsmansby och Göksholms slott är att de är så välbevarade, säger länsantikvarie Mia Geijer på Länsstyrelsen i Örebro län.

En bergsmansby med anor från medeltiden

I gruvgångarna under Pershyttan har bergsmännen framställt järn sedan medeltiden. Spåren av det farliga gruvarbetet finns fortfarande kvar i Pershyttan, som tack vare filmen och kulturreservatsstämplen kan bevaras för kommande generationer.

– Här finns många avtryck av vår historia, från medeltiden fram till nutid. Därför är det viktigt att platser som dessa dokumenteras och skyddas även i fortsättningen, säger länsantikvarie Raoul Hjärtström på Länsstyrelsen i Örebro län.

En byggnad som skiljer sig från mängden
Göksholms slott utanför Örebro är privatbostad. Tack vare filmen finns det nu möjlighet för fler att ta del av den medeltida borg, som omvandlades till renässans slott på 1600-talet och idag fungerar som en modern bostad. De tjocka stenväggarna och de praktfulla takmålningarna är väl bevarande, och kommer fortsätta vara det eftersom slottet är ett byggnadsminne.

Fler kulturmiljöer ska bli film
Genom att bevara och studera platser som Pershyttan och Göksholm kan vi lära oss mycket om de levnadsförhållanden som varit under olika epoker. Filmerna ska följas av fler framöver, där lagskyddade kulturmiljöer lyfts fram, förklaras och tillgängliggörs.

Filmerna har producerats av Claes Gabrielsson och Maja Hagerman.
Filmer:

Göksholms slott

Pershyttan

Läs mer om:

Göksholms slott

Pershyttan

För mer info:
Mia Geijer
länsantikvarie
010-224 84 63
072-587 50 19

Raoul Hjärtström
länsantikvarie
010-224 84 67
072-587 49 86

Presskontakt:
Karin Stenström
010-224 82 68
070-639 30 52

Kommentarerna är avstängda