News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Oroväckande ökningar i länets brottsstatistik

Oroväckande ökningar i länets brottsstatistik

2020-09-17

Många anmälningar om våld i nära relationer, ökning i antal brott mot barn och en stor ökning i antalet våldtäkter. Det är dystra siffror i brottsstatistiken som sammanfaller med de månader som coronapandemin pågått. Det framkommer i lägesbilden som Länsstyrelsen skickat till regeringen.

– Det är naturligtvis allvarliga i siffror i brottsstatistiken. Men det är för tidigt att dra slutsatser om att det finns ett samband med coronapandemin, säger landshövding Maria Larsson. Ökat antal anmälningar kan också vara att anmälningsbenägenheten för brottsutsatta ökat, vilket är positivt. Varje anmälan kan rädda liv.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

Brottsstatistik

  • Det har inkommit 388 anmälningar om våld i parrelationer under tidsperioden januari – juli 2020 (polisen har sedan förra året ändrat rubriceringarna i sin anmälningsstatistik, varför det inte finns jämförelsetal mot tidigare år).
  • Brott mot barn har ökat med 6 procent i länet under perioden januari – juli 2020.
  • Antalet anmälningar om våldtäkter har ökat med 28 procent i Örebro län under perioden januari – juli 2020.

Övriga punkter

  • Örebro Tingsrätt rapporterar att nämndemännen över 70 år börjar komma tillbaka och tjänstgöra igen på eget önskemål. Arbetet med förhandlingar börjar återgå till den situation som var innan coronapandemin.
  • Som ett led i den ökade testningen för covid-19 ska även barn testa sig. Det gäller barn från och med sex år, med lindriga symptom. Från och med den 8 september är det möjligt att boka tid för provtagning för sitt barn via e-tjänst på webbplatsen 1177.se.
  • Örebrokompaniet rapporterar att Örebro har drabbats hårt av uteblivna turister och evenemang, dock inte lika hårt som flera av de större städerna.

Kontaktperson
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Klara Bolinder
010-224 87 58

Stabschef
Per Olov Mörn
010-224 86 00

Presstjänst
Sten Renglin
Presschef
010-224 87 03

Fördjupning

Efterlevnad av rekommendation

Kommentarerna är avstängda