News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Öppet möte med Bergslagens Demensförenings på Tingshuset

Öppet möte med Bergslagens Demensförenings på Tingshuset

2022-11-21

Till onsdagen den 16 november hade Demensföreningen bjudit in Ljusnarsbergs kommuns äldreomsorg för att informera mötesdeltagarna  om verksamheten. Ett antal frågor hade översänts till enhetscheferna i god tid innan mötet.

Mötet inleddes med en välkomsthälsning och ordföranden Christina Pettersson som tog upp en kort historik över föreningens verksamhet de senaste åren samt informerade om att Äldreomsorgs-utredningen är ute på remiss till kommunerna. Utredningen ger visst hopp till att den förebyggande arbetet ska ges högre prioritet och att mycket ska satsas på rätten till fast vårdkontakt. Bättre utbildning för och skydd för titeln undersköterska. Den nya lagen träder i kraft 1 jan 2024.

Mer positiva tongångar från forskningssidan, professor Lars Lannfeldt vid Uppsala Universitet har under hösten släppt resultatet från steg 1 och steg 2 av utvecklandet av en bromsmedicin vid namn Lekanemab. Resultatet är enligt forskarna positivt. Nu ges det möjlighet för ett stort antal personer att delta i steg 3, som vi alla hoppas ska ge grönt ljus för denna medicin.

Från Ljusnarsbergs kommun medverkade enhetscheferna Johanna Haaraoja och Marianne Andersson samt vårdsamordnare Anna Lassfolk-Johansen och biståndshandläggare Carina Benjaminsson. De kunde berätta att de samarbetar mycket tätt för att ge den gamle det stöd den efterfrågar. De äldres uppfattning om äldreomsorgen i Ljusnarsberg redovisas varje år till Socialstyrelsen. Senaste undersökningen visar att 97% av de tillfrågade är nöjda med sin vård. Personalen har fått utbildning i sådan omfattning, att det lett till att kommunens äldreomsorg fått utmärkelsen Stjärnmärkt vård.

I kommunen finns både fasta platser ca 60-80 samt 5 korttidsvårdsplatser. En avdelning är benämnd demensavdelning, men som i övriga kommuner har de flesta boende någon form av minnesproblematik även på de andra avdelningarna. I kommunen beräknas 2030 ha 150 personer över 80 år. Många av de äldre har hemtjänst och flera bor på Servicehuset Treskillingen med hissar i alla hus och ett fungerande kök, restaurang och samlingsrum. Det ses som en stor fördel för dem som behöver ett handikappvänligt boende. Kommunen har också väl fungerade dagvård för personer med minnesproblematik och en grupp för personer i behov av social stimulans.

Från politiken deltog Kommunalrådet Ewa Leena Johansson, som med den äran styrt i kommunen under ca 20 år. Hon berättade att kommunen har haft lägst kommunalskatt i hela Örebro län. Ett beslut om en liten höjning har skett, som främst ska gå till vägar och broar. Men också en ökning av antalet underskötersketjänster kommer att ske, vilket känns positivt. Kommunen kommer att rusta och bygga om befintliga fastigheter för att möta behoven istället för att bygga nytt, som är mycket kostsamt.

Stämningen var god och äldreomsorgen i Ljusnarsberg upplevdes vara stabil, positiv till de äldre och lösningsfokuserad. Under kvällen bjöds på frukt, dryck och godis. Några nya medlemmar anmälde sitt intresse.  Föreningen TACKAR alla som deltagit och alla åhörare.

 

Ewa-Lena Johansson informerar om demensvården i Ljusnarsberg. 

Text och foto: Christina Pettersson

Kommentarerna är avstängda